کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | ویترین
S3 : 07:10:37 | com/org
نمایش‌های گذشته

نمایشنامه‌خوانی سمفونی دوازده

۰٫۰ عواید فروش بلیط نمایش تماما صرف هزینه درمان الینا نوزاد ۷ ماهه ای که مبتلا به بیماری ام اس آی می باشد تعلق میگیرد.
ن و ک: کیاوش زارع طلب
فرهنگسرای ارسباران
سه‌شنبه ۰۶ تا ۰۷ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش شب سیصد و شصت و ششم

۰٫۰
ن و ک: علی اتحاد
مجموعه تئاتر دیوار چهارم
شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش وامانده تهران

۰٫۰
کافه تریای خانه نمایش مهرگان
از ۱۰ بهمن تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ (روزهای پنجشنبه و جمعه) ساعت ۱۹:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش شب سیصد و شصت و ششم

۴٫۰ این نمایش تنها روزهای شنبه اجرا خواهد داشت.
ن و ک: علی اتحاد
تماشاخانه آژمان (سالن شماره ۱ - ارائه)
۱۴ دی تا ۳ اسفند (فقط شنبه‌ها) ساعت ۲۰:۳۰
۵۰,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی زمزمه های پریشان

۰٫۰ چه کسی می داند؟!... شاید در میان شما نیز دیوانه ای باشد با نقاب آدمیت
ک: سیامک صفری / ن: کار گروهی
عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۷ و ۲۱دی‌ماه ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان