آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | ویترین
S3 : 07:22:40 | com/org

ویتریننمایش»بیشتربستن«همهدیوار

دانشجویی
با تخفیف عمومی

نمایشنامه‌خوانی مده آ

۰٫۰
ک: افشین قاسمی / ن: اوریپید
پردیس تئاتر شهرزاد - سالن صنوبر
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰

اجراخوانی زندگی یک هنرمند

۰٫۰
ک: گلاره فرشچیان / ن: ژان آنوی
خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
شنبه ۰۹ اسفند ساعت ۱۹:۰۰
۶۰,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۵

نمایش اعترافاتی درباره زنان

۰٫۰
ک: سید محمدجواد طاهری / ن: محمدامیر یاراحمدی
خانه نمایش قم
۰۹ تا ۲۹ اسفند ساعت ۱۸:۳۰
۳۵,۰۰۰ تا ۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۱۵