تیوال | ویترین
T1 : 22:50:49
نمایش‌ها

نمایش بن بست

⭐︎ ک: علیرضا مهران / ن: سامان ناصری
📍︎ مجموعه تئاتر پایتخت
📅︎ ۰۸ خرداد تا ۰۸ تير ساعت ۲۱:۳۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش همشهری

⭐︎ ن و ک: مازیار ملکی
📍︎ تالار مولوی - سالن کوچک
📅︎ ۲۹ خرداد تا ۲۰ تير ساعت ۱۸:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش شنیدن

⭐︎ ن و ک: امیررضا کوهستانی
📍︎ تئاتر مستقل تهران
📅︎ ۰۲ خرداد تا ۰۹ تير ساعت ۲۱:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
بر بلندای قله انسانیت معصومیت کودکان متجلی است. بد به حال قومی که برای زیاده خواهیشان این قله ها را درنوردیده اند.

نمایش معلم

⭐︎ ن و ک: مسعود بابایی
📍︎ خانه هنر ایرانی، جمعیت امام علی
📅︎ ۱۵ تا ۳۱ تير ساعت ۱۹:۳۰
۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۵

نمایش مده آ، فصل دوم

⭐︎ ک: میلاد نیک آبادی / ن: مهدی شفیعی زرگر
📍︎ تئاترشهر - سالن چهارسو
📅︎ ۰۶ تير تا ۰۶ مرداد ساعت ۲۰:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۵۰

نمایش در میان ابرها

⭐︎ ن و ک: امیررضا کوهستانی
📍︎ تئاتر مستقل تهران
📅︎ ۰۲ خرداد تا ۰۹ تير ساعت ۱۹:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
با خودمون فکر میکنیم که یه روز حقیقت و میگیم ولی غافلیم که دروغ زالوست و حقیقت رو مکیده ...

نمایش آندورا

⭐︎ ک: افشین زمانی / ن: ماکس فریش
📍︎ خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
📅︎ ۳۰ خرداد تا ۱۵ تير ساعت ۲۰:۳۰
۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
۵,۰۰۰ تومان
نمایش‌های گذشته