آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | ویترین
S3 : 12:42:49 | com/org

نمایش عبور

۳٫۳
ک: بهروز سروعلیشاهی / ن: هوگو سالسدو
تالار مولوی - سالن اصلی
۱۷ شهریور تا ۱۳ مهر ساعت ۲۰:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش خنکای ختم خاطره

۳٫۴
ک: پوریا جلال وندی / ن: حمیدرضا آذرنگ
مجموعه تئاتر دیوار چهارم
۰۲ شهریور تا ۰۳ مهر ساعت ۱۷:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۴۰

نمایش رادیویی تیتر

۳٫۱ از نخستین نمایش‌های شنیداری فضای مجازی
ن و ک: زهره یحیایی
۳,۵۰۰ تومان
خرید

نمایش حقایقی درباره یک ماهی مرده

۳٫۷
ک: علی روان‌بُد / ن: محمد چرمشیر
مجموعه تئاتر دیوار چهارم
۱۳ شهریور تا ۱۳ مهر ساعت ۲۱:۳۰
۴۰,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰

نمایش کجایی ابراهیم

۰٫۰
ن و ک: لیلی عاج
تماشاخانه سرو
۰۱ تا ۲۵ مهر ساعت ۱۹:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰

نمایش دوستان کُمُدی

۳٫۳
ک: امیر محمد ابراهیمی / ن: گابور راسوو
تالار مولوی - سالن اصلی
۱۶ شهریور تا ۰۷ مهر ساعت ۱۸:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش نوشت سر

۳٫۲ چیزی که رنگش عوض بشه دیگه اون چیزی نیست که بوده...
ن و ک: محمدنیما مظاهری
تئاتر مستقل تهران
۱۲ شهریور تا ۰۴ مهر ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۱:۰۰
۶۰,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۴۰

نمایش مرگ مشکوک

۰٫۰ ما به همه چیز آگاهیم...
ک: ساشا کشوادی / ن: مهدی ملکی
مجموعه تئاتر دیوار چهارم
۰۱ تا ۲۳ مهر ساعت ۱۹:۳۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۵
نمایش‌های گذشته