تیوال | ویترین
S3 : 07:15:55
نمایش‌ها

نمایش پروانه و یوغ

۰٫۰
📍︎ تالار حافظ
📅︎ ۱۸ فروردین تا ۱۸ اردیبهشت ساعت ۲۱:۱۵
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰
از ٪۲۵ تا ٪۳۰
برنامه‌های گذشته
گاهی اوقات جبر حکم فرما می شود.

نمایش جفت شیش

۰٫۰
⭐︎ ک: رامین صبوری / ن: محمد کرمی
📍︎ خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
📅︎ شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰
۲۵,۰۰۰ تومان
هشتمین دوره جشنواره دانشجویی و مردمی تیاتر «ثمر»

نمایش پاسیفائه

۴٫۵
⭐︎ ک: مهسا جعفری / ن: مسعود هاشمی نژاد
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
📅︎ جمعه ۱۷ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۰
۲۵,۰۰۰ تومان
هشتمین دوره جشنواره دانشجویی و مردمی تیاتر «ثمر»

نمایش سرمه ای با ث صابون

۰٫۰
⭐︎ ک: سهند جعفری / ن: میلاد رضایی
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
📅︎ چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
هشتمین دوره جشنواره دانشجویی و مردمی تیاتر «ثمر»

نمایش سوء تفاهم

۰٫۰
⭐︎ ک: جواد مولانیا / ن: آلبر کامو
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
📅︎ سه‌شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
هشتمین دوره جشنواره دانشجویی و مردمی تیاتر «ثمر»

نمایش شاید برای شما هم اتفاق بیافتد

۰٫۰
⭐︎ ک: مریم برزگر / ن: سعید نعیمی پور
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
📅︎ دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان