تیوال | ویترین
S3 : 06:42:01
برنامه‌های گذشته
این رادیِ ماست.

نمایش مکالمات

۰٫۰
⭐︎ ک: کهبد تاراج / ن: بر اساس خلق گروهی
📍︎ تالار اجتماعات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
📅︎ شنبه ۱۸ تا ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
روایت‌هایی موازی از مواجهه‌ی انسان با عشق

نمایشنامه‌خوانی حکایت عشق بی فرجام

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: صالح خواجه
📍︎ تماشاخانه ایران تماشا
📅︎ شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۰۰
۱۸,۰۰۰ تومان
هشتمین دوره جشنواره دانشجویی و مردمی تیاتر «ثمر»

نمایش تنهایی مفرد شایان

۰٫۰
⭐︎ ک: فرشته پیاده روحی / ن: پیمان می آبادی
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
📅︎ پنجشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۰
۲۵,۰۰۰ تومان
هشتمین دوره جشنواره دانشجویی و مردمی تیاتر «ثمر»

نمایش قلعه خاموشان

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: سحر حصاری
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
📅︎ یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش ما داریم از این خونه میریم

۰٫۰
⭐︎ ک: حسین اکبرپور / ن: بهزاد آفاجانی
📍︎ تئاترشهر - سالن چهارسو
📅︎ ۱۲ تا ۲۴ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان