آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | ویترین
S3 : 01:09:28 | com/org

نمایش هجوم

۰٫۰ کاری از گروه تئاتر سه گانه
ن و ک: علی صفری
تماشاخانه اهورا
به زودی ساعت ۱۹:۰۰
۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش لوله

۰٫۰ کاری از گروه نئوتهران
ن و ک: علیرضا اجلی
ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
۲۰ مهر تا ۲۱ آبان ساعت ۱۹:۰۰
۴۵,۰۰۰ تومان

نمایش پایان داستان چند مجنون معاصر

۰٫۰
ن و ک: آروین مقدمی

نمایش مطلق

۰٫۰
ک: راد پورجبار
عمارت نوفل‌لوشاتو
۰۸ آبان تا ۱۲ آذر ساعت ۱۹:۰۰
نمایش‌های گذشته