آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | ویترین
S3 : 06:33:26 | com/org

نمایش چهرازی

۰٫۰ کاری از گروه هنری کاف
ک: کامبیز نیک آمیز / ن: مهدی راستی
خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۱۸ فروردین تا ۲۴ اردیبهشت ساعت ۱۷:۳۰
۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش من دیوانه نیستم

۰٫۰ من دیوانه نیستم؛ کسی چه می داند؟
ن و ک: مرتضی گلچین
تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
۲۰ فروردین تا ۳۰ اردیبهشت ساعت ۱۸:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش دهلیزهای بی انتهای خاطره

۰٫۰ رخدادی از علی اتحاد
ن و ک: علی اتحاد
باغ فرهنگسرای نیاوران
از ۱۹ فروردین تا ۳۰ اردیبهشت (فقط پنجشنبه‌ها) ساعت ۱۴:۰۰
۷۰,۰۰۰ تومان

نمایش چمدان

۰٫۰
ک: آریو راقب کیانی / ن: کوبو آبه
تماشاخانه اهورا
۲۲ فروردین تا ۱۰ اردیبهشت ساعت ۱۹:۳۰
۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش مشاهیر

۰٫۰
ن و ک: افشین واعظی
تماشاخانه ملک
۲۲ فروردین تا ۲۵ اردیبهشت ساعت ۱۸:۳۰
۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش زیر آسمان پاریس

۰٫۰ عاشقانه ای دلنشین
ن و ک: پیروز میرزایی
خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
۰۸ فروردین تا ۱۰ اردیبهشت ساعت ۱۹:۰۰
۴۰,۰۰۰ تومان
نمایش‌های گذشته