تیوال | ویترین
S3 : 06:53:46
برنامه‌های گذشته
هشتمین دوره جشنواره دانشجویی و مردمی تیاتر «ثمر»

نمایش دن لیو

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: محمد حسام یزدانی
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
📅︎ چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش جایی که پیاده رو تموم میشه

۰٫۰
⭐︎ ک: حمیدرضا فراهانی / ن: کیوان نخعی
📍︎ موسسه فرهنگی هنری گندم (تئاتر گندم)- تماشاخانه پرویز پرستویی
📅︎ ۱۲ تا ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
هشتمین دوره جشنواره دانشجویی و مردمی تیاتر «ثمر»

نمایش گربه های زرد

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: علیرضا صادقپور
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
📅︎ شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
هشتمین دوره جشنواره دانشجویی و مردمی تیاتر «ثمر»

نمایش هراس از زمین

۰٫۰
⭐︎ ک: وحید انجامی پناه / ن: وحید انجامی پناه، احمد رضا ...
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
📅︎ شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
هشتمین دوره جشنواره دانشجویی و مردمی تیاتر «ثمر»

نمایش نفتینه بانو و نسوان طهران

۰٫۰
⭐︎ ک: ملیکا وطن دوست / ن: دکتر رسول حق شناس
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
📅︎ پنجشنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان