تیوال | ویترین
S3 : 07:21:04
نمایش‌ها
کاری از آموزشگاه بازیگری ژیوار

نمایش برای خرید که نباید پول داد

۰٫۰
⭐︎ ک: مهدی ارجمند / ن: داریو فو
📍︎ خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
📅︎ ۱۸ فروردین تا ۲۰ اردیبهشت ساعت ۲۰:۴۵
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
برنامه‌های گذشته