تیوال | ویترین
S3 : 06:52:49
نمایش‌ها
نمایش کمدی مدرن سرزمین تهی سران یک نمایش بیمار است.

نمایش سرزمین تهی سران

۲٫۶
⭐︎ ن و ک: روزبه اختری
📍︎ تماشاخانه سپند (سالن شماره ۱)
📅︎ ۱۶ اسفند تا ۳۱ فروردین ساعت ۲۱:۱۵
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰
٪۳۰

نمایش حسنی و ده شلمرود (توی ده شلمرود)

۰٫۰
⭐︎ ک: سینا نورائی / ن: بر اساس قصه فولکلور
📍︎ تماشاخانه ایران تماشا
📅︎ ۰۹ اسفند تا ۱۶ فروردین ساعت ۱۷:۰۰
۱۸,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
۶,۰۰۰ تومان تخفیف
برنامه‌های گذشته