آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | ویترین
S3 : 14:23:23 | com/org

ویتریننمایش»بیشتربستن«همهدیوار

صحنه‌ای
با تخفیف عمومی

نمایش اعترافاتی درباره زنان

۰٫۰
ک: سید محمدجواد طاهری / ن: محمدامیر یاراحمدی
خانه نمایش قم
۰۹ تا ۲۰ اسفند ساعت ۱۸:۳۰
۳۵,۰۰۰ تا ۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۱۵

نمایش امینه

۴٫۲ نمایش ایرانی آئینی - سنتی
ک: سعید مصطفائی / ن: علی شمس
تالار محراب - سالن اصلی
۲۹ بهمن تا ۲۲ اسفند ساعت ۱۸:۳۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۱۰

نمایش انتهای پارک

۰٫۰
ک: علیرضا ترامشلو / ن: علی خودسیانی
آمفی تئاتر ولایت - قرچک
جمعه ۱۵ تا ۲۱ اسفند ساعت ۱۸:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰

نمایش هولودومور

۴٫۲ مرگ بر اثر گرسنگی
ک: رها حاجی زینل / ن: علی صفری
عمارت نوفل‌لوشاتو
۰۱ تا ۲۲ اسفند ساعت ۱۹:۰۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰
٪۴۰