تیوال | ویترین
S3 : 07:28:49
برنامه‌های گذشته
هشتمین دوره جشنواره دانشجویی و مردمی تیاتر «ثمر»

نمایش ضربت نفس نفسگیر

۰٫۰
⭐︎ ک: امین ربیعی / ن: امیر حسین بابایی
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
📅︎ شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۰
۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش یوسف، یوزف، جوزپه

۰٫۰
⭐︎ ک: کیانوش احمدی / ن: علی مرتضوی فومنی
📍︎ تماشاخانه سرو
📅︎ ۰۵ تا ۲۴ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
حفظ ارزش ها و کسانی که جانشون رو برای این سرزمین دادن.

نمایشنامه‌خوانی اتاق شماره پنج

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: سمیرا سفیدرو
📍︎ اداره تئاتر - خانه نمایش
📅︎ شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
رمز شب: دفاع از حقوق زنان

نمایش دلارام ناآرام

۰٫۰
⭐︎ ک: نرگس صابری / ن: مصطفی جعفری خوزانی، نرگس صابری
📍︎ حوزه هنری - تماشاخانه ماه
📅︎ ۰۷ تا ۲۶ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش خاک شیرین

۰٫۰
⭐︎ ک: علی برجی / ن: حامد مکملی
📍︎ تماشاخانه سرو
📅︎ ۱۱ آذر تا ۰۷ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان