تیوال | ویترین
S3 : 13:34:41
برنامه‌های گذشته

نمایش در انتظار گودو

۳٫۹
⭐︎ ک: امیرحسین جوانی / ن: ساموئل بکت
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
📅︎ ۲۹ فروردین تا ۱۳ اردیبهشت ساعت ۱۸:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش زندگی در تئاتر

۰٫۰
⭐︎ ک: احمد دامیار / ن: دیوید ممت
📍︎ سالن استاد رحیم هودی - شیراز
📅︎ دوشنبه ۲۰ تا ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
هشتمین دوره جشنواره دانشجویی و مردمی تیاتر «ثمر»

نمایش در انتظار گودو

۴٫۳
⭐︎ ک: امیر حسین جوانی / ن: ساموئل بکت
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
📅︎ چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۰
۲۵,۰۰۰ تومان
هشتمین دوره جشنواره دانشجویی و مردمی تیاتر «ثمر»

نمایش کنار رود سلسبیل

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: میلاد آزاد
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
📅︎ پنجشنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
گروه نمایش عطش پاسارگاد

نمایش هیچ نگو هملت فقط سه روز

۰٫۰
⭐︎ ک: سروش طاهری / ن: رضا گشتاسب
📍︎ تماشاخانه شانو
📅︎ ۰۸ تا ۲۴ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان