تیوال | ویترین
S3 : 12:35:21
نمایش‌ها

نمایش ازدواج آقای می سی سی پی

۳٫۳
⭐︎ ک: احسان فلاحت پیشه / ن: فردریش دورنمات
📍︎ تئاترشهر - سالن اصلی
📅︎ ۱۴ دی تا ۱۴ بهمن ساعت ۱۹:۰۰
۵۰,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۲۰ تا ٪۳۰
٪۴۰

نمایش مرگ تصادفی یک آنارشیست

۰٫۰
⭐︎ ک: بهنام خندان / ن: داریو فو
📍︎ مجموعه تئاتر دیوار چهارم
📅︎ از دی ۱۳۹۷
۳۱,۰۰۰ و ۲۱,۰۰۰ تومان
برنامه‌های گذشته