آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | ویترین
S3 : 11:49:54 | com/org

نمایش شب سیصد و شصت و ششم

۴٫۱ اجرا در فضای باز
باغ فرهنگسرای نیاوران
از ۱۵ شهریور تا ۱۲ مهر (فقط شنبه‌ها) ساعت ۲۰:۰۰
۵۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش حقایقی درباره یک ماهی مرده

۳٫۷
ک: علی روان‌بُد / ن: محمد چرمشیر
مجموعه تئاتر دیوار چهارم
۱۳ شهریور تا ۱۳ مهر ساعت ۲۱:۳۰
۴۰,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰

نمایش مرگ در می زند

۰٫۰
ک: پیام جعفری
کافه فرهنگ
از ۲۱ شهریور تا ۱۱ مهر (فقط پنجشنبه و جمعه‌ها) ساعت ۱۹:۰۰ و ۲۰:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
نمایش‌های گذشته