کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | ویترین
S3 : 10:36:55 | com/org

ویترین › فیلم‌تئاتر»بیشتربستن«همهدیوار

درام

فیلم‌تئاتر عامدانه، عاشقانه، قاتلانه...

۰٫۰
ن و ک: ساناز بیان
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم‌تئاتر خدای کشتار

۰٫۰
ک: علیرضا کوشک جلالی / ن: یاسمینا رضا
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم‌تئاتر اصل ۴۴ قانون اساسی

۰٫۰ مواظب باش چشات نپاچه بیرون...! - به زودی
ک: مریم اسماعیلی / ن: مریم اسماعیلی، حسین فرخزاده
۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اتینا

۵٫۰
ک: حسین دِیردار / ن: رسول کاهانی
۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر قهوه برزیلی

۰٫۰ نمایشنامه تقدیرشده بخش جایزه رادی جشنواره تئاتر دانشگاهیان ایران - به زودی
ک: سمیه مهری / ن: کامران شهلایی
۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر عمل

۰٫۰ به زودی
ک: شکوفه طاهری / ن: مهدی اسدزاده
۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مایکلفسکی

۰٫۰
ن و ک: حسین ناظمیان پور
۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر افرا یا روز میگذرد

۰٫۰ جایزه بازیگری گروهی در جشن بازیگر 1397