تیوال | ویترین
T1 : 17:06:55
نمایشگاه‌ها

نمایشگاه یک غروب قاتلِ ماتل

📍︎ گالری دلگشا
📅︎ ۱۳ تا ۳۱ مرداد ساعت ۱۲:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه بی‌عملی

📍︎ گالری آ
📅︎ ۲۷ مرداد تا ۰۶ شهریور ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه دوئت

📍︎ گالری 26
📅︎ ۲۷ مرداد تا ۰۷ شهریور ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه و چیزها از ما رشد خواهند کرد

📍︎ گالری صا
📅︎ ۲۷ مرداد تا ۰۵ شهریور ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه مارسمیولوژی

📍︎ گالری هوم
📅︎ ۳۰ تیر تا ۲۷ مرداد ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه ‌‌‌‌هرم واژگون

📍︎ گالری نک
📅︎ ۲۷ مرداد تا ۰۹ شهریور ساعت ۱۲:۰۰ و ۱۸:۰۰

نمایشگاه روایت جنون

📍︎ گالری ساربان
📅︎ جمعه ۲۷ مرداد تا ۰۲ شهریور ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه در خاطره‌ی آب

📍︎ گالری بُن
📅︎ ۲۰ تا ۳۱ مرداد ساعت ۱۷:۰۰ و ۲۱:۰۰

نمایشگاه برگ‌ریزان

📍︎ گالری برسام
📅︎ جمعه ۲۷ مرداد تا ۰۱ شهریور ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه عطر سیب

📍︎ نگارخانه کبیری
📅︎ جمعه ۲۷ مرداد تا ۰۱ شهریور ساعت ۱۷:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه بُرجاس

📍︎ گالری پروژه‌های آران
📅︎ ۰۶ مرداد تا ۰۳ شهریور ساعت ۱۳:۰۰ و ۱۹:۰۰

نمایشگاه پی‌بک

📍︎ گالری دستان +٢
📅︎ ۱۳ مرداد تا ۰۶ شهریور ساعت ۱۱:۰۰ و ۱۹:۰۰

نمایشگاه زوال، فصل دوم: کَندَن

📍︎ گالری آران
📅︎ ۲۰ مرداد تا ۱۰ شهریور ساعت ۱۳:۰۰ و ۱۹:۰۰

نمایشگاه گروهی انسان دشواری وظیفه است(۲)

📍︎ گالری دنا
📅︎ ۰۶ تا ۲۷ مرداد ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه خشکی

📍︎ گالری محسن
📅︎ ۲۰ مرداد تا ۰۸ شهریور ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۱:۰۰

نمایشگاه ازغبارخشت تا تلالو رنگ

📍︎ موسسه فرهنگی هنری صبا
📅︎ ۲۶ مرداد تا ۰۲ شهریور ساعت ۱۰:۰۰ و ۱۸:۰۰

نمایشگاه درنگ فرم و رنگ

📍︎ گالری فرمانفرما
📅︎ ۱۳ مرداد تا ۰۳ شهریور ساعت ۱۱:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه نقاش راوی ۲

📍︎ گالری شیرین
📅︎ ۲۰ مرداد تا ۰۱ شهریور ساعت ۱۱:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه تجربه مشترک

📍︎ نگارخانه آتشزاد
📅︎ ۲۰ تا ۲۹ مرداد ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

باشگاه مخاطبان کانون نیومدیا

۷۰,۰۰۰ و ۴۵,۰۰۰ تومان
پیوستن

نمایشگاه میخوام برم تو آفتافه

📅︎ جمعه ۲۷ مرداد تا ۰۱ شهریور ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه پرسونالایز

📍︎ نگارخانه آرته
📅︎ ۲۰ تا ۲۹ مرداد ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه پرویز تناولى و شیرهاى ایران

📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ ۱۲ تیر تا ۰۷ شهریور

کارگاه طراحی

📍︎ آموزشگاه حرکت
📅︎ ۱۷ تیر تا ۱۷ مهر ساعت ۱۰:۰۰
۳۵۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

نمایشگاه رویایِ نیمه شب تابستان

📍︎ نگارخانه چهار
📅︎ ۳۰ تیر تا ۳۰ مرداد ساعت ۱۱:۰۰ و ۲۳:۰۰

نمایشگاه سه در سه

📍︎ گالری اُ
📅︎ ۲۰ تا ۳۰ مرداد ساعت ۱۲:۰۰ و ۲۰:۰۰

پرفورمنس کالیگرافی «ترانه باران»

📍︎ گالری ترانه‌باران
📅︎ جمعه ۲۷ تا ۳۰ مرداد ساعت ۰۹:۰۰ و ۱۹:۰۰

نمایشگاه جایی که هیچ‌ /ع/ کس نیست

📍︎ گالری آرت نگر
📅︎ جمعه ۲۷ مرداد تا ۰۱ شهریور ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه نقش‌بازی با اشعار شاهنامه

📍︎ گالری شکوه
📅︎ جمعه ۲۷ تا ۲۸ مرداد ساعت ۱۷:۰۰ و ۲۱:۰۰

نمایشگاه تابستانه

📍︎ نگارخانه ماه
📅︎ ۲۷ مرداد تا ۲۸ شهریور ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه نقاشی آزیتا هدایتی

📍︎ گالری ایده پارسی
📅︎ جمعه ۲۷ مرداد تا ۰۱ شهریور ساعت ۱۷:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه جان کویر

📍︎ گالری آرت سنتر دو
📅︎ ۱۳ تا ۲۸ مرداد ساعت ۱۲:۰۰ و ۲۱:۰۰

نمایشگاه گفتگوهای گمشده

📍︎ نگارخانه شمیده
📅︎ ۲۰ تا ۲۹ مرداد ساعت ۱۵:۰۰ و ۱۹:۰۰

نمایشگاه گروهی نقاشی پیشکسوتان هنر معاصر

📍︎ گالری نگاه
📅︎ ۰۶ مرداد تا ۰۱ شهریور ساعت ۱۱:۰۰ و ۱۹:۰۰

نمایشگاه نقاشی‌خط موج نو

📍︎ گالری شماره یک فرهنگ سرای ارسباران
📅︎ ۲۰ تا ۳۰ مرداد ساعت ۱۰:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه پنجره

📍︎ نگارخانه اکنون
📅︎ ۱۳ تا ۲۸ مرداد ساعت ۱۰:۳۰ و ۲۲:۳۰
هزینه خرید از تیوال صرفاً جهت شرکت در جلسه معارفه می‌باشد.

کارگاه طراحی و نقاشی

📍︎ مدرسه هنری طوفان
📅︎ ۱۰ تیر تا ۱۰ دی

نمایشگاه گذر

📍︎ گالری هپتا
📅︎ ۲۷ مرداد تا ۰۸ شهریور ساعت ۱۱:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه هنر آکروماتیک

📍︎ فرهنگسرای معرفت
📅︎ ۲۱ تا ۳۱ مرداد

نمایشگاه در قلمرو نور

📍︎ گالری ثالث
📅︎ ۲۰ مرداد تا ۰۶ شهریور ساعت ۱۰:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه رونمایی کتاب و نمایش طراحی‌های فرشید ملکی

📍︎ گالری اِمکان
📅︎ ۲۰ مرداد تا ۰۶ شهریور ساعت ۱۵:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه لوح خیال

📍︎ گالری لاله
📅︎ ۲۰ تا ۳۱ مرداد ساعت ۰۹:۰۰ و ۱۹:۰۰

نمایشگاه نظر به درد دیگران

📍︎ گالری محسن
📅︎ ۱۳ مرداد تا ۰۸ شهریور ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۲:۰۰

نمایشگاه سرای آیینه‌ها

📍︎ گالری مهروا
📅︎ ۲۰ تا ۳۰ مرداد ساعت ۱۷:۰۰ و ۲۱:۰۰

نمایشگاه سالانه امرداد «طبیعت بی جان»

📍︎ گالری افرند
📅︎ ۱۳ مرداد تا ۰۳ شهریور ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه تالاب

📍︎ گالری دارگون
📅︎ ۲۰ تا ۲۷ مرداد
نمایشگاه‌های گذشته