تیوال | ویترین
S1 : 01:36:54
نمایشگاه‌ها

نمایشگاه دیالکتیک

📍︎ گالری فرمانفرما
📅︎ ۱۲ تا ۲۶ مرداد ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه باغ مقدس

📍︎ گالری شیرین
📅︎ ۱۹ تا ۳۱ مرداد ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه ۲#۱۳۹۷

📍︎ گالری آرت نگر
📅︎ ۱۹ تا ۲۹ مرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه گروهی هنرمندان ۱۰۰ هنر

📍︎ فرهنگسرای ابن سینا
📅︎ ۱۲ تا ۲۵ مرداد ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه انفرادی نقاشی های سهراب مرزبان

📍︎ گالری شیرین
📅︎ ۰۵ تا ۳۱ مرداد ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه خیال مجسم

📍︎ گالری ایده
📅︎ ۱۲ تا ۲۵ مرداد ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۹:۰۰

کارگاه تجسم خلاق

📍︎ موزه آبگینه
📅︎ ۳۰ تیر تا ۳۰ شهریور ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰

نمایشگاه نور علی نور

📍︎ گالری Ag
📅︎ ۱۹ مرداد تا ۱۶ شهریور ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه فصل دو: گزینه مورد نظر را انتخاب کنید

📍︎ گالری طراحان آزاد
📅︎ جمعه ۱۹ تا ۲۴ مرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نقاشی تئاتر نخته: کالبد

📍︎ گالری محسن
📅︎ ۱۹ تا ۳۱ مرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه نخستین تجربه خلق

📍︎ نگارخانه شیث
📅︎ جمعه ۱۹ تا ۲۴ مرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه خانه ای به اندازه

📍︎ گالری هور
📅︎ ۱۲ تا ۲۶ مرداد ساعت ۱۵:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه صد اثر صد هنرمند

📍︎ گالری گلستان
📅︎ ۱۲ تا ۳۰ مرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه بیجان های من

📍︎ گالری شروه
📅︎ جمعه ۱۹ تا ۲۵ مرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه منتخبی از مجموعه اعتماد

📍︎ گالری اعتماد یک
📅︎ ۱۹ مرداد تا ۱۳ شهریور ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

کارگاه آموزش نقاشی پرتره به شیوه کلاسیک اروپا

📍︎ پژوهش آفتاب پارسی
📅︎ ۰۱ تا ۰۱ بهمن ساعت ۱۶:۳۰ تا ۰۰:۰۰
۳۶۰,۰۰۰ تومان

نمایشگاه زندگی با چوب

📍︎ گالری هپتا
📅︎ ۱۲ تا ۲۴ مرداد ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه افسردگی زبان مشترک انسان و حیوان

📍︎ گالری نات
📅︎ جمعه ۱۹ تا ۲۵ مرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه فروش سالانه امرداد

📍︎ گالری افرند
📅︎ ۲۹ تیر تا ۲۶ مرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه حضور غایب

📍︎ گالری شَلمان
📅︎ جمعه ۲۶ تا ۳۱ مرداد ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰

نمایشگاه چطور از روی ترس تصمیم نگیریم

📍︎ گالری دلگشا
📅︎ ۱۹ تا ۲۹ مرداد ساعت ۱۵:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه گروهی آثار نقاشی آبرنگ

📍︎ نگارخانه آتشزاد
📅︎ جمعه ۱۹ تا ۲۴ مرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه فسانه

📍︎ نگارخانه شیث
📅︎ جمعه ۲۶ تا ۳۱ مرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه من و رورشاخ

📍︎ گالری نگاه
📅︎ ۱۲ تا ۲۴ مرداد ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه رنگ در عکاسی خیابانی

📍︎ نگارخانه شمیده
📅︎ جمعه ۱۹ تا ۲۴ مرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه انسان و فراموشی

📍︎ گالری آیریک
📅︎ جمعه ۱۹ تا ۲۵ مرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه درباره ی نمایشگاه بد

📍︎ گالری اُ
📅︎ ۱۲ تا ۲۴ مرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۲:۰۰

نمایشگاه نگاهی از درون ۲

📍︎ گالری دیپلمات اکو
📅︎ جمعه ۱۹ تا ۲۵ مرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه پس از خاکستری ها

📍︎ گالری شَلمان
📅︎ ۲۹ تیر تا ۳۰ مرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه گروهی نقاشی و مجسمه

📍︎ گالری سیحون
📅︎ ۱۹ تا ۳۱ مرداد ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه شهرآرا

📍︎ گالری پروژه‌های آران
📅︎ ۱۹ تا ۳۱ مرداد ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه غدقن

📍︎ گالری ایده پارسی
📅︎ ۱۷ تا ۲۴ مرداد ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه طنین صلح

📍︎ گالری شکوه
📅︎ ۲۹ تیر تا ۳۰ مرداد ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه لحظه قطعی

📍︎ نگارخانه چهار
📅︎ ۲۹ تیر تا ۲۹ مرداد ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۳:۰۰

نمایشگاه بدون عنوان ۶

📍︎ گالری خانه عکاسان جوان
📅︎ پنجشنبه ۱۸ تا ۲۴ مرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه گنج سفر

📍︎ گالری احسان
📅︎ جمعه ۱۹ تا ۲۴ مرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه پنجه در تار

📍︎ گالری هپتا
📅︎ ۱۲ تا ۲۴ مرداد ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه خود در ادراکی دیگر

📍︎ گالری سایه
📅︎ ۱۹ تا ۳۱ مرداد ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه کارت پستال های مشروطه

📍︎ موزه‌‌ی عکسخانه‌ی شهر
📅︎ ۱۴ مرداد تا ۱۲ شهریور ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۸:۰۰

نمایشگاه مولانا و مولی

📍︎ گالری سلام
📅︎ ۱۹ مرداد تا ۲۳ شهریور ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰
برنامه‌های گذشته