تیوال | ویترین
S3 : 00:30:48
نمایشگاه‌ها

نمایشگاه هدیه ای از طبیعت

۰٫۰
📍︎ فرهنگسرای نیاوران - گالری شماره ۲
📅︎ ۲۴ خرداد تا ۰۱ تیر ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه حیرت در آن

۰٫۰
📍︎ گالری دیلمان
📅︎ ۲۴ خرداد تا ۲۱ تیر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه دهانه‌ی برخورد

۰٫۰
📍︎ گالری آب / انبار
📅︎ ۳۰ فروردین تا ۰۷ تیر ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه یَشت

۰٫۰
📍︎ نگارخانه شمیده
📅︎ ۲۴ خرداد تا ۰۳ تیر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه ای بسا آرزو که خاک شده

۰٫۰
📍︎ گالری سیحون
📅︎ ۲۴ خرداد تا ۰۵ تیر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه شکوفه‌های داغ

۰٫۰
📍︎ گالری اعتماد ۱
📅︎ ۲۴ خرداد تا ۱۱ تیر ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه تیزی

۰٫۰
📍︎ گالری محسن (پاسیو)
📅︎ ۲۴ خرداد تا ۱۲ تیر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه ورطه

۰٫۰
📍︎ گالری ویستا
📅︎ ۲۲ خرداد تا ۰۷ تیر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه تیر آرت

۰٫۰
📍︎ پردیس سینمایی چارسو - طبقه ششم
📅︎ سه‌شنبه ۰۴ تا ۰۷ تیر
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایشگاه نَفْس

۰٫۰
📍︎ گالری آرت نگر
📅︎ جمعه ۲۴ تا ۲۹ خرداد ساعت ۱۳:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه گسترش تن

۰٫۰
📍︎ نگارخانه آریا
📅︎ ۲۴ خرداد تا ۰۳ تیر ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه پرنیان خطوط

۰٫۰
📍︎ فرهنگسرای ابن سینا
📅︎ ۲۸ اردیبهشت تا ۰۳ تیر ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه ناصر عزیزی ۱۳۹۸-۱۳۷۰

۰٫۰
📍︎ گالری آریانا
📅︎ جمعه ۲۴ تا ۲۷ خرداد ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه آوای خط

۰٫۰
📍︎ گالری ایده
📅︎ ۲۴ خرداد تا ۰۶ تیر ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه عجایب المخلوقات

۰٫۰
📍︎ گالری اعتماد نگارستان
📅︎ ۱۰ تا ۲۸ خرداد ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه نقش نگاه چهار

۰٫۰
📍︎ نگارخانه آتشزاد
📅︎ جمعه ۲۴ تا ۳۰ خرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه خانه خوبان

۰٫۰
📍︎ گالری پردیس ملت
📅︎ ۲۴ تا ۳۱ خرداد

نمایشگاه آرامشی بکر از فنلاند

۰٫۰
📍︎ گالری شیرین
📅︎ ۲۴ خرداد تا ۰۵ تیر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه بزرگراه پرومته

۰٫۰
📍︎ گالری سلوک
📅︎ ۱۷ تا ۲۸ خرداد ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه ناسازه ۲

۲٫۸
📍︎ گالری اثر
📅︎ ۲۷ اردیبهشت تا ۳۱ خرداد ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه زن دیروز، زن امروز

۰٫۰
📍︎ گالری شلمان
📅︎ جمعه ۲۴ تا ۲۹ خرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه نقاب‌ها

۰٫۰
📍︎ گالری اعتماد ۲
📅︎ ۲۳ خرداد تا ۱۱ تیر ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه از کرانه های ارس

۰٫۰
📍︎ گالری دنا
📅︎ ۲۴ خرداد تا ۰۳ تیر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه نقاشی‌های دیده نشده دهه ۵۰

۰٫۰
📍︎ گالری هور
📅︎ ۱۰ تا ۲۸ خرداد ساعت ۱۵:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه ۳ جایگاه

۰٫۰
📍︎ گالری اُ
📅︎ ۲۴ خرداد تا ۰۵ تیر ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه منظر

۰٫۰
📍︎ نگارخانه الهه
📅︎ ۲۴ خرداد تا ۰۳ تیر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه نقاشی از نوع ایمان

۰٫۰
📍︎ گالری سایه
📅︎ ۱۷ تا ۲۹ خرداد ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه اتاقها

۰٫۰
📍︎ گالری افرند
📅︎ ۲۴ خرداد تا ۰۷ تیر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه نقاشی عاطفه قدیملوی

۰٫۰
📍︎ نگارخانه نجما
📅︎ جمعه ۲۴ تا ۲۹ خرداد ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰

نمایشگاه افراد

۰٫۰
📍︎ فضای هنری هم‌رس
📅︎ ۲۴ خرداد تا ۰۷ تیر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۲:۰۰

نمایشگاه عکس‌های درپیش

۰٫۰
📍︎ گالری محسن (منفی یک)
📅︎ ۲۴ خرداد تا ۱۲ تیر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه زلف را حلقه مکن

۰٫۰
📍︎ گالری شکوه
📅︎ جمعه ۲۴ تا ۲۹ خرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه خرده روایت ها

۰٫۰
📍︎ گالری پروژه‌های آران
📅︎ ۲۴ خرداد تا ۱۰ تیر ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه ده خانه در ستایش غریبگی

۰٫۰
📍︎ نگارخانه شمیس
📅︎ جمعه ۲۴ تا ۳۰ خرداد ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه چشم‌انداز

۰٫۰
📍︎ نگارخانه شیث
📅︎ جمعه ۲۴ تا ۲۹ خرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه نقاشی از نوع ایمان

۰٫۰
📍︎ گالری سایه
📅︎ ۱۷ تا ۲۹ خرداد ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه مطالعه‌ای در فرم سیاه

۰٫۰
📍︎ گالری افرند
📅︎ ۲۴ خرداد تا ۰۷ تیر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه دفترهای طراحی سعید سادات‌نیا

۰٫۰
📍︎ گالری گلستان
📅︎ جمعه ۲۴ تا ۲۹ خرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه خراب خوره

۰٫۰
📍︎ گالری آ
📅︎ ۲۴ تا ۳۱ خرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه چالشی نو در هنر معاصر

۰٫۰
📍︎ نگارخانه انتظامی
📅︎ جمعه ۲۴ تا ۲۹ خرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه خیال

۰٫۰
📍︎ گالری تئاتر مستقل تهران
📅︎ ۱۸ تا ۲۷ خرداد ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه غول‌های متمدن کمیاب

۰٫۰
📍︎ گالری شیرین
📅︎ ۲۴ خرداد تا ۰۵ تیر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه کلکسیونر ۳

۰٫۰
📍︎ گالری آرتیبیشن
📅︎ ۲۴ خرداد تا ۰۲ تیر ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه شب رو

۰٫۰
📍︎ نگارخانه چهار
📅︎ ۲۴ خرداد تا ۰۳ تیر ساعت ۰۹:۰۰ تا ۲۳:۰۰

نمایشگاه سیل خوزستان از هشت نگاه

۰٫۰
📍︎ گالری نگاه
📅︎ جمعه ۲۴ تا ۲۹ خرداد ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰
برنامه‌های گذشته