تیوال | ویترین
S3 : 02:09:20
نمایشگاه‌ها

نمایشگاه نور بدون سایه

۰٫۰
📍︎ گالری دستان +٢
📅︎ ۰۸ تا ۲۹ آذر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه جعبه افکار

۰٫۰
📍︎ گالری محسن (منفی یک)
📅︎ ۱۵ آذر تا ۰۴ دی ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه کابل در عمق میدان

۰٫۰
📍︎ گالری آ - سالن شماره ۲
📅︎ ۱۵ تا ۲۵ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه محو شدگی

۰٫۰
📍︎ گالری آرت نگر
📅︎ جمعه ۲۲ تا ۲۷ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه مهدی حامدی

۰٫۰
📍︎ گالری هما
📅︎ ۱۵ تا ۲۶ آذر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه زیباست ایران و ایرانی

۰٫۰
📍︎ کاخ نیاوران
📅︎ جمعه ۲۲ تا ۲۷ آذر ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۸:۰۰

نمایشگاه وقایع اتفاقیه

۰٫۰
📍︎ نگارخانه ماه
📅︎ ۱۵ آذر تا ۰۳ دی ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه تلاطم پیوند

۰٫۰
📍︎ گالری آریانا
📅︎ ۲۲ آذر تا ۰۲ دی ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه نقاشی‌های دهه پنجاه شمسی

۰٫۰
📍︎ گالری هور
📅︎ ۱۵ آذر تا ۰۳ دی ساعت ۱۵:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه ادراک

۰٫۰
📍︎ نگارخانه مانترا
📅︎ ۱۵ تا ۲۵ آذر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه پوستر/گالری ۱۳۲۷-۱۳۶۷

۰٫۰
📍︎ گالری آرتیبیشن
📅︎ پنجشنبه ۲۱ تا ۲۷ آذر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه شناس‌نامه‌ی رضا عابدینی

۰٫۰
📍︎ پروژه‌های ۰۰۹۸۲۱
📅︎ ۱۵ آذر تا ۰۳ دی ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه اسارت زمان

۰٫۰
📍︎ گالری شلمان
📅︎ جمعه ۲۲ تا ۲۷ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه تماشاچیان موت

۰٫۰
📍︎ گالری ثالث
📅︎ ۲۲ آذر تا ۰۴ دی ساعت ۱۳:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه آنچه باقی می‌ماند

۰٫۰
📍︎ گالری آس
📅︎ ۲۲ آذر تا ۰۴ دی ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۳:۵۹

نمایشگاه خواب در مرداب

۰٫۰
📍︎ گالری باغ موزه هنر ایرانی
📅︎ ۲۲ آذر تا ۰۲ دی ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۸:۰۰

نمایشگاه مروری بر آثار ایرج اسکندری

۰٫۰
📍︎ گالری آرت سنتر (باغ)
📅︎ ۱۵ تا ۲۶ آذر ساعت ۱۱:۳۰ تا ۲۰:۳۰

نمایشگاه رنگاب

۰٫۰
📍︎ نگارخانه لاله
📅︎ ۲۲ آذر تا ۰۳ دی ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۸:۰۰

نمایشگاه آثار گلی توکلی

۰٫۰
📍︎ نگارخانه الهه
📅︎ ۱۵ تا ۲۵ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه طنزیم

۰٫۰
📍︎ نگارخانه شمیس
📅︎ ۱۵ تا ۲۸ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه گذر از دیوار

۰٫۰
📍︎ گالری فرشته
📅︎ ۰۸ آذر تا ۰۱ دی ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه آثار آناهیتا ابوترابی

۰٫۰
📍︎ گالری گلستان
📅︎ جمعه ۲۲ تا ۲۷ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه گنبد کبود

۰٫۰
📍︎ تالار این/جا
📅︎ ۰۸ تا ۲۹ آذر ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه نسخه‌ها | سریگرافی‌های دوره اول

۰٫۰
📍︎ نگارخانه آریا
📅︎ ۰۸ تا ۲۲ آذر ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه بررسی تحول هنر معاصر ایران

۰٫۰
📍︎ گالری فریا اسپیناس
📅︎ ۱۵ تا ۲۲ آذر ساعت ۱۵:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه بررسی تحول هنر معاصر ایران

۰٫۰
📍︎ گالری فریا اسپیناس
📅︎ ۲۲ آذر تا ۲۲ دی ساعت ۱۵:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه رهایی

۰٫۰
📍︎ گالری ایوان سپید
📅︎ جمعه ۲۲ تا ۲۷ آذر ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه قطعه‌هایی عمیقا انسانی

۰٫۰
📍︎ گالری اُ
📅︎ ۲۲ آذر تا ۰۳ دی ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه خواهران

۰٫۰
📍︎ گالری زیرزمین دستان
📅︎ ۰۸ تا ۲۹ آذر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه آثار علی صوفی

۰٫۰
📍︎ گالری آرت هاب آریانا
📅︎ ۲۲ آذر تا ۰۲ دی ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه دلنوازان

۰٫۰
📍︎ نگارخانه گویا
📅︎ ۱۵ تا ۲۶ آذر ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه منطقه‌ی بی‌نور

۰٫۰
📍︎ گالری پروژه‌های آران
📅︎ ۲۲ آذر تا ۰۹ دی ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه لختی

۰٫۰
📍︎ نگارخانه شمیده
📅︎ ۲۲ آذر تا ۰۲ دی ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه میان لحظه و خاک

۰٫۰
📍︎ گالری مژده
📅︎ ۲۲ تا ۲۹ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه پایان روز

۲٫۰
📍︎ گالری اثر
📅︎ ۰۸ تا ۲۹ آذر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه معبد آینه

۰٫۰
📍︎ گالری تم
📅︎ جمعه ۲۲ تا ۲۷ آذر ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه آیا آن که تو، آفتابی همی / چه بودت که بر من نتابی همی؟

۰٫۰
📍︎ نگارخانه مینا
📅︎ جمعه ۲۲ تا ۲۷ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه حیاطت خلوت

۰٫۰
📍︎ گالری والی
📅︎ ۱۵ تا ۲۶ آذر ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه چشم‌اندازهای پیش‌رو

۰٫۰
📍︎ گالری راه ابریشم
📅︎ ۱۵ تا ۲۹ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه آن

۰٫۰
📍︎ گالری امکان
📅︎ ۰۸ تا ۲۲ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه وقفه

۰٫۰
📍︎ گالری آ
📅︎ ۱۵ تا ۲۵ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه کهن الگو‌ها

۰٫۰
📍︎ گالری شیرین
📅︎ ۱۵ تا ۲۷ آذر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه مغاک

۰٫۰
📍︎ فضای هنری هم رس
📅︎ ۲۰ آذر تا ۰۲ دی ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۲:۰۰

نمایشگاه خط نگاره (قطاشی)

۰٫۰
📍︎ گالری شکوه
📅︎ جمعه ۲۲ تا ۲۷ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه عمارت الکساندر

۰٫۰
📍︎ نگارخانه و مرکز هنری سعدآباد
📅︎ پنجشنبه ۲۱ تا ۲۷ آذر ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰

نمایشگاه از نقطه تا خط

۰٫۰
📍︎ نگارخانه مهر فرهنگسرای انقلاب اسلامی
📅︎ ۱۴ تا ۲۷ آذر ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه دو پرتره

۰٫۰
📍︎ گالری ایوان
📅︎ ۲۲ آذر تا ۰۶ دی ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه نقاشی‌های نصرت‌الله مسلمیان

۳٫۰
📍︎ گالری ایران شهر
📅︎ ۰۸ تا ۲۶ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه مسخ‌شدگی

۰٫۰
📍︎ گالری آتبین
📅︎ ۲۲ آذر تا ۰۳ دی ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه «آمیگدال» پیام‌هایش را سریع می‌فرستد

۰٫۰
📍︎ گالری ژاله
📅︎ ۲۲ آذر تا ۰۱ دی ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه مروری بر آثار تاپستری ۱۳۵۵-۱۳۹۸

۰٫۰
📍︎ گالری شیرین
📅︎ ۱۵ تا ۲۷ آذر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه آثار حبیب فرج‌آبادی

۰٫۰
📍︎ گالری اعتماد ۱
📅︎ ۲۲ آذر تا ۱۰ دی ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه گره فارسی

۰٫۰
📍︎ گالری دلگشا
📅︎ ۱۵ تا ۲۵ آذر ساعت ۱۳:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه در امتداد طبیعت

۰٫۰
📍︎ گالری سایه
📅︎ جمعه ۲۲ تا ۲۷ آذر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰
برنامه‌های گذشته