تیوال | ویترین
T1:00:03:34
نمایشگاه‌ها
دسته‌بندی:
ویژهداغمشهد

نمایشگاه بدون بیانیه

گالری هپتا
۰۵ تا ۱۷ خرداد ساعت ۱۱:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه انقلابیون- دهه ی نخستین

گالری پروژه‌های آران
۲۹ ارديبهشت تا ۱۹ خرداد ساعت ۱۳:۰۰ و ۱۹:۰۰

نمایشگاه گروهی نقاشی

نگارخانه بهنام دهش‌پور
جمعه ۰۵ تا ۱۰ خرداد ساعت ۱۱:۰۰ و ۱۹:۰۰

نمایشگاه گروهی تصویرسازی

گالری ژینوس
جمعه ۰۵ تا ۰۹ خرداد ساعت ۱۰:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه هزار و دو شب

گالری علیها
۰۵ تا ۱۲ خرداد ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه مسافران برلین، رم

موزه هنرهای معاصر تهران
۱۷ اسفند تا ۲۶ خرداد ساعت ۱۰:۰۰ و ۱۸:۰۰

نمایشگاه یک بسته سیگار در تبعید

گالری هوم
۱۵ ارديبهشت تا ۱۱ خرداد ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

کارگاه پیله

گالری نگاه
۰۵ تا ۳۱ خرداد ساعت ۱۱:۰۰ و ۱۹:۰۰

نمایشگاه زمین است

نگارخانه الهه
۲۸ ارديبهشت تا ۰۸ خرداد ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه X-زیست

گالری Ag
۰۵ خرداد تا ۰۲ تير ساعت ۱۲:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه پوست، گوشت و استخوان

گالری محسن‌همکف
۰۵ تا ۲۴ خرداد ساعت ۱۷:۰۰ و ۲۲:۰۰

نمایشگاه پوست، گوشت و استخوان

گالری محسن
۰۵ تا ۲۴ خرداد ساعت ۱۷:۰۰ و ۲۲:۰۰

نمایشگاه نقاشی آزاده ساعتچی

گالری فردا
جمعه ۰۵ تا ۱۱ خرداد ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه نقاشی حسینعلی ذابحی

گالری هور
جمعه ۰۵ تا ۰۹ خرداد ساعت ۱۴:۰۰ و ۱۹:۰۰

نمایشگاه دیستوپیا

گالری اِمکان
۲۹ ارديبهشت تا ۱۲ خرداد ساعت ۱۵:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه مهوش، پریوش و دوستان

گالری آران
۰۵ تا ۱۹ خرداد ساعت ۱۵:۰۰ و ۱۹:۰۰

نمایشگاه من هستم

گالری ثالث
۰۵ تا ۱۷ خرداد ساعت ۱۰:۰۰ و ۲۰:۰۰

کارگاه عکاسی مقدماتی

کانون عکاسان ایران
۱۳ تير تا ۳۱ مرداد ساعت ۱۷:۰۰
:  ۳۵۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

نمایشگاه آثار مینیاتور و پشت شیشه استاد محمدعلی ذوالقدر

موزه هنرهای زیبا، مجموعه فرهنگی وتاریخی سعدآباد
۲۸ ارديبهشت تا ۱۱ خرداد ساعت ۰۹:۰۰ و ۱۸:۰۰

کارگاه یک روزه آشنایی با طراحی و نقاشی

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
چهارشنبه ۱۰ خرداد ساعت ۱۳:۰۰

نمایشگاه فیدوس | Feydus

گالری نک
۰۵ تا ۲۵ خرداد ساعت ۱۲:۰۰ و ۱۸:۰۰

نمایشگاه کالآرت

گالری مهروا
۲۹ ارديبهشت تا ۰۸ خرداد ساعت ۱۷:۰۰ و ۲۱:۰۰

نمایشگاه پیروزی سزان

گالری آتبین
۲۹ ارديبهشت تا ۰۹ خرداد ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۱:۰۰

نمایشگاه ما مسافرین زمین هستیم. نه مزاحمین ...

گالری افرند
۰۵ تا ۱۲ خرداد ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه کوبا

گالری ایده پارسی
شنبه ۰۶ تا ۱۰ خرداد ساعت ۱۷:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه هتل بوتیک

گالری فرهنگسرای نیاوران دو
۰۵ تا ۱۳ خرداد ساعت ۱۰:۰۰ و ۲۱:۰۰

نمایشگاه مصوران برجسته ایتالیا

گالری لاله
۲۲ ارديبهشت تا ۱۴ خرداد ساعت ۰۹:۰۰ و ۱۹:۰۰

نمایشگاه گذشته

گالری آرت نگر
جمعه ۰۵ تا ۱۰ خرداد ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه کتابخانه‌ی الف

گالری محسن
۰۵ تا ۳۱ خرداد ساعت ۱۷:۰۰ و ۲۲:۰۰

نمایشگاه دماغ به دماغ

بنیاد پژمان / کارخانه آرگو
۱۵ ارديبهشت تا ۲۳ تير ساعت ۱۵:۰۰ و ۱۹:۰۰

نمایشگاه نقش‌بند

گالری ویستا
۲۸ ارديبهشت تا ۱۰ خرداد ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه روزگاری زندگی ...

گالری شَلمان
جمعه ۰۵ تا ۱۱ خرداد ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه خاور نه چندان دور

گالری ساربان
۰۵ تا ۱۲ خرداد ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه بیداری، تمام سهم من از تو !

گالری دنا
۲۹ ارديبهشت تا ۱۲ خرداد ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه چاپ‌دستی مهدیه عزیزی‌راد

گالری ویستا‌پلاس
جمعه ۰۵ تا ۱۰ خرداد ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه تنبیه

گالری دلگشا
۰۵ تا ۲۹ خرداد ساعت ۱۲:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه روشنی، من، گل، درخت

گالری سیحون دو
۰۵ تا ۱۷ خرداد ساعت ۱۱:۰۰ و ۱۹:۰۰

باشگاه مخاطبان کانون نیومدیا

:  ۷۰,۰۰۰ و ۴۵,۰۰۰ تومان
پیوستن

نمایشگاه Marching Cubes (مکعب‌های پیما)

پلتفرم 28
۲۹ ارديبهشت تا ۱۲ خرداد ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۱:۰۰

نمایشگاه نوری که از دور می‌رسد

گالری اُ
۲۹ ارديبهشت تا ۰۹ خرداد ساعت ۱۲:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه پنج

گالری رج
جمعه ۰۵ تا ۰۹ خرداد ساعت ۱۵:۰۰ و ۱۹:۰۰

نمایشگاه طبیعت بکر

گالری آیریک
۲۹ ارديبهشت تا ۰۷ خرداد ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۱:۰۰

کارگاه عکاسی مقدماتی

کانون عکاسان ایران
۲۷ خرداد تا ۲۱ مرداد ساعت ۱۸:۰۰
:  ۳۵۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

نمایشگاه نمایشگاه نقاشی رافت صراف

گالری گلستان
جمعه ۰۵ تا ۱۰ خرداد ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه و من دیدم ...

گالری هفت ثمر
جمعه ۰۵ تا ۱۰ خرداد ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه یادی از استاد رضا مافی

گالری ترانه‌باران
۲۸ ارديبهشت تا ۰۸ خرداد ساعت ۱۵:۰۰ و ۱۹:۰۰

نمایشگاه نخستین

گالری شیرین
۰۵ تا ۳۱ خرداد ساعت ۱۱:۰۰ و ۱۹:۰۰

نمایشگاه شبحی بر جهان سایه افکنده است

گالری دید
۰۵ تا ۱۸ خرداد ساعت ۱۵:۰۰ و ۲۱:۰۰

نمایشگاه خاطره های قومی

مرکز گالریا
۲۲ ارديبهشت تا ۲۲ خرداد ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۲:۰۰

نمایشگاه سایه‌ها جلد ۶

گالری سایه
۰۵ تا ۱۷ خرداد ساعت ۱۱:۰۰ و ۲۱:۰۰

نمایشگاه زیارت

گالری طراحان آزاد
جمعه ۰۵ تا ۱۰ خرداد ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه الف - ب

گالری سیحون
۲۹ ارديبهشت تا ۱۰ خرداد ساعت ۱۱:۰۰ و ۱۹:۰۰

نمایشگاه یک گفت‌و‌گوى دیدارى

گالری دستان +٢
۲۹ ارديبهشت تا ۱۲ خرداد ساعت ۱۱:۰۰ و ۱۹:۰۰
نمایشگاه‌های گذشته