تیوال | ویترین
S3 : 01:09:59
نمایشگاه‌ها

نمایشگاه مرض جنگ

۰٫۰
📍︎ گالری ثالث
📅︎ ۲۰ دی تا ۰۲ بهمن ساعت ۱۳:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه توفال

۰٫۰
📍︎ نگارخانه بهارک
📅︎ جمعه ۲۷ دی تا ۰۲ بهمن ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه نگاره‌های شخصی

۰٫۰
📍︎ گالری کاما
📅︎ جمعه ۲۷ دی تا ۰۲ بهمن ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه حرکت در انتها

۰٫۰
📍︎ نگارخانه شیث
📅︎ جمعه ۲۷ دی تا ۰۲ بهمن ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه شیر و پسته

۰٫۰
📍︎ گالری اعتماد ۱
📅︎ ۲۰ دی تا ۰۱ بهمن ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه عالیجناب خروس

۰٫۰
📍︎ گالری Ag
📅︎ ۲۰ دی تا ۰۲ اسفند ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه مجسمه‌های کیوان بیرانوند

۰٫۰
📍︎ گالری آرت سنتر (باغ)
📅︎ ۲۰ دی تا ۰۱ بهمن ساعت ۱۱:۳۰ تا ۲۰:۳۰

نمایشگاه هفتمین سالانه تبادل چاپ دستی

۰٫۰
📍︎ نگارخانه لاله
📅︎ ۰۶ تا ۳۰ دی ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۸:۰۰

نمایشگاه یک پارچه

۰٫۰
📍︎ کانسپت استور اردی بهشت
📅︎ ۲۰ دی تا ۰۱ بهمن ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه مسمور

۰٫۰
📍︎ گالری شیرین
📅︎ ۲۰ دی تا ۰۲ بهمن ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه وابی سابی

۰٫۰
📍︎ گالری تم
📅︎ جمعه ۲۷ دی تا ۰۲ بهمن ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه آثار محمد احصایی

۰٫۰
📍︎ گالری بوم
📅︎ ۲۰ دی تا ۱۶ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه آثار آرمین ابراهیمی

۰٫۰
📍︎ نگارخانه ماه
📅︎ ۲۰ دی تا ۰۸ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه گفتمان

۰٫۰
📍︎ گالری اعتماد ۲
📅︎ ۲۰ دی تا ۰۱ بهمن ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه شکوه رئالیسم

۰٫۰
📍︎ نگارخانه انتظامی
📅︎ جمعه ۲۷ دی تا ۰۲ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه هنر معاصر سرزمینم

۰٫۰
📍︎ گالری گل های داودی
📅︎ جمعه ۲۷ دی تا ۰۲ بهمن ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه خط سوم

۰٫۰
📍︎ گالری ویستا
📅︎ ۲۰ دی تا ۰۴ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه سوت قطاری که در خواب پلی میپیچید

۰٫۰
📍︎ نگارخانه علیها
📅︎ ۲۰ دی تا ۰۱ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه قاب دیگر

۰٫۰
📍︎ نگارخانه آتشزاد
📅︎ جمعه ۲۷ دی تا ۰۲ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه گفتگوی تصویری

۰٫۰
📍︎ گالری اُ
📅︎ ۲۰ دی تا ۰۱ بهمن ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه بودن

۰٫۰
📍︎ گالری هفت ثمر
📅︎ ۰۶ تا ۲۹ دی ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه قرنیه هشتم

۰٫۰
📍︎ گالری شلمان
📅︎ جمعه ۲۷ دی تا ۰۲ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه هیچکاک، پیکاسو و بقیه ماجرا

۰٫۰
📍︎ گالری سیحون
📅︎ ۲۰ دی تا ۰۲ بهمن ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه در میان - بی‌کلام

۰٫۰
📍︎ گالری اعتماد نگارستان
📅︎ ۲۷ دی تا ۱۵ بهمن ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه سورگون

۰٫۰
📍︎ گالری عصر
📅︎ ۲۰ دی تا ۰۲ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه گروه هنرهای فلزی سونر

۰٫۰
📍︎ موسسه فرهنگی هنری صبا
📅︎ جمعه ۲۷ دی تا ۰۱ بهمن ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۸:۰۰

نمایشگاه تصویر دوگانگی

۰٫۰
📍︎ نگارخانه آریا
📅︎ ۲۰ دی تا ۰۴ بهمن ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه نقاشی‌های مهدی احمدی

۰٫۰
📍︎ گالری هور
📅︎ ۲۷ دی تا ۱۵ بهمن ساعت ۱۵:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه آینه خویشتن

۰٫۰
📍︎ نگارخانه سهراب
📅︎ ۲۰ دی تا ۰۱ بهمن ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه یادزُدودِگی

۰٫۰
📍︎ پروژه‌های ۰۰۹۸۲۱
📅︎ ۲۷ دی تا ۱۶ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه در ستایش بالزاک

۰٫۰
📍︎ گالری شیرین
📅︎ ۲۰ دی تا ۰۲ بهمن ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه استعاره

۰٫۰
📍︎ گالری طراحان آزاد
📅︎ ۲۰ دی تا ۰۱ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه رو به روم

۰٫۰
📍︎ گالری آ
📅︎ ۲۰ تا ۳۰ دی ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه آثار رامین حفیظی

۰٫۰
📍︎ گالری آتبین
📅︎ ۲۰ دی تا ۰۱ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه گروهی

۰٫۰
📍︎ گالری خط سفید
📅︎ ۲۷ دی تا ۰۷ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۳۰

نمایشگاه آثار امروحید سعیدی‌فرد

۰٫۰
📍︎ گالری گلستان
📅︎ جمعه ۲۷ دی تا ۰۲ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه کندال

۰٫۰
📍︎ گالری والی
📅︎ ۲۷ دی تا ۰۸ بهمن ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه کاغذ سرخ

۰٫۰
📍︎ گالری مرکز نبشی
📅︎ ۲۰ دی تا ۲۳ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه هنر در گذر زمان

۰٫۰
📍︎ نگارخانه شمیده
📅︎ ۲۰ دی تا ۱۱ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه ونگ

۳٫۰
📍︎ گالری پروژه‌های آران
📅︎ ۱۳ تا ۳۰ دی ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه جوجه اردک زشت

۰٫۰
📍︎ گالری هما
📅︎ ۲۷ دی تا ۰۸ بهمن ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰
بازدید از نمایشگاه برای نوجوانان کمتر از ۱۲ سال آزاد و رایگان می‌باشد.

نمایشگاه اتاقی شهر می‌شود

۰٫۰
📍︎ بنیاد پژمان / کارخانه آرگو
📅︎ ۲۰ دی‌ماه ۱۳۹۸ تا ۲۲ فروردین‌ماه ۱۳۹۹
۳۰,۰۰۰ و ۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایشگاه روزگار غریب

۰٫۰
📍︎ گالری شکوه
📅︎ جمعه ۲۷ دی تا ۰۲ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه فیگوراتیو

۰٫۰
📍︎ گالری ایران شهر
📅︎ ۲۰ دی تا ۰۱ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه چوب نگارینه‌های شعر پارسی

۰٫۰
📍︎ گالری آرت نگر
📅︎ جمعه ۲۷ دی تا ۰۲ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه سرکِشی در کَشتی بی گناهان

۰٫۰
📍︎ گالری دلگشا
📅︎ ۲۷ دی تا ۲۹ بهمن ساعت ۱۳:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه تا رهایی

۰٫۰
📍︎ نگارخانه صا
📅︎ جمعه ۲۷ دی تا ۰۲ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰
برنامه‌های گذشته