تیوال | ویترین
S3 : 11:32:32
نمایشگاه‌ها

نمایشگاه پ ۱/۳

۰٫۰
📍︎ نگارخانه آریا
📅︎ ۲۵ بهمن تا ۰۵ اسفند ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه اپیزود ۰۵

۰٫۰
📍︎ گالری محسن (منفی یک)
📅︎ ۱۸ بهمن تا ۰۹ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه هنرهای تجسمی فجر

۰٫۰
📍︎ موسسه فرهنگی هنری صبا
📅︎ سه‌شنبه ۲۹ بهمن تا ۰۵ اسفند ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه کادر پنجاه

۰٫۰
📍︎ گالری آرتیبیشن
📅︎ ۰۲ تا ۱۱ اسفند ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه ۷ دریا

۰٫۰
📍︎ گالری هفت ثمر
📅︎ جمعه ۰۲ تا ۰۷ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه درهم تنیدگی

۰٫۰
📍︎ گالری سایه
📅︎ ۲۵ بهمن تا ۰۷ اسفند ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه ماهی بزرگ

۰٫۰
📍︎ گالری دستان +٢
📅︎ ۰۱ تا ۲۳ اسفند ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه WOMEN C(A)REATE

۰٫۰
📍︎ پلتفرم داربست
📅︎ ۰۲ تا ۲۳ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه نقاشی‌های علی گلستانه

۰٫۰
📍︎ گالری هور
📅︎ ۱۸ بهمن تا ۰۶ اسفند ساعت ۱۵:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه حال ناتمام

۰٫۰
📍︎ گالری آ
📅︎ ۲۵ بهمن تا ۰۵ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه بدون عنوان

۰٫۰
📍︎ پلتفرم ۳
📅︎ ۲۵ بهمن تا ۰۷ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه او

۰٫۰
📍︎ گالری آرت نگر
📅︎ جمعه ۰۲ تا ۰۷ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه نور سیاه

۰٫۰
📍︎ نگارخانه علیها
📅︎ ۰۲ تا ۱۳ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه یک تماشایی

۰٫۰
📍︎ گالری زیرزمین دستان
📅︎ ۰۲ تا ۲۳ اسفند ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه چیزی برای دیدن (نیست)

۰٫۰
📍︎ گالری آس
📅︎ جمعه ۰۲ تا ۰۷ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۳:۵۹

نمایشگاه قاب‌های سفید

۰٫۰
📍︎ گالری تم
📅︎ ۰۲ تا ۱۸ اسفند ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰
بازدید از نمایشگاه برای نوجوانان کمتر از ۱۲ سال آزاد و رایگان می‌باشد.

نمایشگاه اتاقی شهر می‌شود

۰٫۰
📍︎ بنیاد پژمان / کارخانه آرگو
📅︎ ۲۰ دی‌ماه ۱۳۹۸ تا ۲۲ فروردین‌ماه ۱۳۹۹
۳۰,۰۰۰ و ۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۵۰

نمایشگاه +۹۸

۰٫۰
📍︎ گالری افرند
📅︎ ۰۲ تا ۲۳ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه آثار رضا بانگیز

۰٫۰
📍︎ گالری کاما
📅︎ ۰۲ تا ۱۳ اسفند ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه آنچه از دست می رود، هست

۰٫۰
📍︎ گالری آوای هنر
📅︎ ۲۵ بهمن تا ۰۴ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه آثار آساره عکاشه

۰٫۰
📍︎ گالری اعتماد نگارستان
📅︎ ۱۸ بهمن تا ۰۶ اسفند ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه فراموشی و تهییج غیر عادی حافظه

۰٫۰
📍︎ گالری راه ابریشم
📅︎ ۰۲ تا ۲۳ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه نقاشی‌های داوود زندیان

۰٫۰
📍︎ گالری ایران شهر
📅︎ ۱۱ بهمن تا ۰۵ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه باغ واژه

۰٫۰
📍︎ نگارخانه یاسمین
📅︎ جمعه ۰۲ تا ۰۷ اسفند ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه ریشه در خویش

۰٫۰
📍︎ گالری فریا اسپیناس
📅︎ ۲۵ بهمن تا ۱۶ اسفند ساعت ۱۵:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه آثار فرشید مثقالی

۰٫۰
📍︎ گالری اعتماد ۱
📅︎ ۰۲ تا ۲۷ اسفند ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه آهو و آتش

۰٫۰
📍︎ گالری دلگشا
📅︎ ۲۵ بهمن تا ۰۶ اسفند ساعت ۱۳:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه مشق اول: زوال

۰٫۰
📍︎ پروژه‌های ۰۰۹۸۲۱
📅︎ ۰۲ تا ۱۳ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

پرفورمنس متوالی؛ اجراهای چندرسانه‌ای

۰٫۰
📍︎ گالری والی
📅︎ ۲۵ بهمن تا ۰۶ اسفند ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه آدمیزاد

۰٫۰
📍︎ گالری باروک
📅︎ جمعه ۰۲ تا ۰۷ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه آثار محمد احصایی

۰٫۰
📍︎ گالری بوم
📅︎ ۲۰ دی تا ۱۶ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه زیستبوم

۰٫۰
📍︎ گالری باوان
📅︎ ۰۲ تا ۲۳ اسفند ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه کتاب سرخ

۰٫۰
📍︎ گالری مرکز نبشی
📅︎ ۲۵ بهمن تا ۲۳ اسفند ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه حشر و حوش

۰٫۰
📍︎ گالری سیحون
📅︎ ۲۵ بهمن تا ۰۷ اسفند ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه تجلی طبیعت

۰٫۰
📍︎ نگارخانه نقش‌جهان
📅︎ جمعه ۰۲ تا ۰۸ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه زورخونه

۰٫۰
📍︎ گالری ایوان
📅︎ ۰۲ تا ۱۲ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه کاغذ سرخ

۳٫۰
📍︎ گالری مرکز نبشی
📅︎ ۲۰ دی تا ۲۳ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه آثار هویا میرمقتدایی

۰٫۰
📍︎ گالری گلستان
📅︎ جمعه ۰۲ تا ۰۷ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه فصل نو

۰٫۰
📍︎ نگارخانه آتشزاد
📅︎ جمعه ۰۲ تا ۰۷ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه زمستانه

۰٫۰
📍︎ گالری مژده
📅︎ جمعه ۰۲ تا ۰۸ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه چنین کنند بزرگان

۰٫۰
📍︎ نگارخانه شمیس
📅︎ ۲۵ بهمن تا ۰۸ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه زهوار

۰٫۰
📍︎ گالری امکان
📅︎ ۲۵ بهمن تا ۰۹ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه بازتاب ایده‌ها

۰٫۰
📍︎ گالری احسان
📅︎ جمعه ۰۲ تا ۰۷ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه مجموعه آثار اکبر نیکان پور

۰٫۰
📍︎ گالری خط سفید
📅︎ ۲۵ بهمن تا ۰۵ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۳۰

نمایشگاه شهرهای تاریک

۰٫۰
📍︎ گالری سو
📅︎ ۲۵ بهمن تا ۰۸ اسفند ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه گرگ و میش

۰٫۰
📍︎ گالری پروژه‌های آران
📅︎ ۲۵ بهمن تا ۱۲ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه خورشید همچنان می دمد

۰٫۰
📍︎ گالری زرنا
📅︎ جمعه ۰۲ تا ۰۷ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه رستاک

۰٫۰
📍︎ نگارخانه صا
📅︎ جمعه ۰۲ تا ۰۷ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه آبی کمرنگ

۰٫۰
📍︎ گالری اُ
📅︎ ۲۵ بهمن تا ۰۶ اسفند ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه نمایشگاه فروش آثار چند نسل هنرمندان معاصر ایران

۰٫۰
📍︎ نگارخانه لاله
📅︎ ۲۵ بهمن تا ۲۵ اسفند ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۸:۰۰

نمایشگاه اتفاقات محاسبه شده

۰٫۰
📍︎ گالری شکوه
📅︎ جمعه ۰۲ تا ۰۷ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه آتی آبتاب

۰٫۰
📍︎ نگارخانه انتظامی
📅︎ جمعه ۰۲ تا ۰۷ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه فرمایش

۰٫۰
📍︎ تالار این/جا
📅︎ ۰۲ تا ۱۶ اسفند ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه بی آزار

۰٫۰
📍︎ نگارخانه شمیده
📅︎ ۲۵ بهمن تا ۰۵ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه طلوع

۰٫۰
📍︎ نگارخانه کبیری
📅︎ جمعه ۰۲ تا ۰۷ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه آوای نقش

۰٫۰
📍︎ نگارخانه شیث
📅︎ جمعه ۰۲ تا ۰۷ اسفند ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه آثار محمد رحیمی

۰٫۰
📍︎ نگارخانه ماه
📅︎ ۲۵ بهمن تا ۱۳ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه کادو آرت ۲

۰٫۰
📍︎ نگارخانه شمیده
📅︎ ۱۸ بهمن تا ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه پیکره های خاموش

۰٫۰
📍︎ گالری شروه
📅︎ جمعه ۰۲ تا ۰۷ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه اشعار کوتاهی به نثر

۰٫۰
📍︎ گالری هما
📅︎ ۲۵ بهمن تا ۰۶ اسفند ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰
برنامه‌های گذشته