تیوال | ویترین
S3 : 07:32:34
نمایشگاه‌ها

نمایشگاه بقعه‌ها و اماکن مذهبی

۰٫۰
📍︎ موزه‌‌ی عکسخانه‌ی شهر
📅︎ ۰۱ تا ۲۰ خرداد ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۸:۰۰

نمایشگاه من جایی خودم را جا گذاشتم

۰٫۰
📍︎ گالری اعتماد ۱
📅︎ ۲۷ اردیبهشت تا ۲۱ خرداد ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه طراوت رنگ

۰٫۰
📍︎ گالری گل‌های داودی
📅︎ جمعه ۰۳ تا ۰۹ خرداد ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه پیش‌بینی پاییز

۰٫۰
📍︎ تالار این/جا
📅︎ ۲۷ اردیبهشت تا ۱۰ خرداد ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه مروری بر آثار دهه ۹۰ قاسم حاجی زاده

۰٫۰
📍︎ نگارخانه ماه
📅︎ ۲۷ اردیبهشت تا ۲۱ خرداد ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه رَدماند

۰٫۰
📍︎ گالری آرت نگر
📅︎ ۲۷ اردیبهشت تا ۱۰ خرداد ساعت ۱۳:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه دهانه‌ی برخورد

۰٫۰
📍︎ گالری آب / انبار
📅︎ ۳۰ فروردین تا ۰۷ تیر ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه عکس ب

۰٫۰
📍︎ نگارخانه دانشگاه هنر تهران
📅︎ جمعه ۰۳ تا ۰۹ خرداد ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه انسان معصر

۰٫۰
📍︎ گالری ایده
📅︎ جمعه ۰۳ تا ۰۸ خرداد ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه هفت پیکر

۰٫۰
📍︎ گالری محسن (منفی یک)
📅︎ ۲۷ اردیبهشت تا ۱۷ خرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه خرمشهر +۳۰

۰٫۰
📍︎ گالری فرمانفرما
📅︎ ۲۷ اردیبهشت تا ۱۰ خرداد ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه در ستایش طبیعت

۰٫۰
📍︎ گالری شلمان
📅︎ ۰۳ اردیبهشت تا ۰۸ خرداد ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه آیینه‌ای به رؤیت آیات

۰٫۰
📍︎ موسسه فرهنگی هنری صبا
📅︎ ۱۷ اردیبهشت تا ۰۷ خرداد ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۸:۰۰

نمایشگاه ناسازه ۲

۰٫۰
📍︎ گالری اثر
📅︎ ۲۷ اردیبهشت تا ۳۱ خرداد ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه گرد قبران

۰٫۰
📍︎ گالری طراحان آزاد
📅︎ ۲۷ اردیبهشت تا ۰۷ خرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه مونو درام

۰٫۰
📍︎ گالری ثالث
📅︎ ۰۳ تا ۱۵ خرداد ساعت ۱۳:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه نغمه نیستم که بخوانی

۰٫۰
📍︎ گالری محسن (پاسیو)
📅︎ ۲۷ اردیبهشت تا ۱۷ خرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه سیلی که...

۰٫۰
📍︎ گالری خط سفید
📅︎ ۲۷ اردیبهشت تا ۲۰ خرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۳۰

نقاشی تیاتر خودبَس

۰٫۰
📍︎ گالری هفت ثمر
📅︎ ۰۳ تا ۱۳ خرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه انزوایی که دوزخ را می‌بافد، برای تبرک هیولاها

۰٫۰
📍︎ گالری سایه
📅︎ ۲۷ اردیبهشت تا ۰۸ خرداد ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه قهرمانان، دلاوران، نام آوران

۰٫۰
📍︎ گالری پروژه‌های آران
📅︎ ۱۳ اردیبهشت تا ۱۷ خرداد ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه نئواکسپرسیونیسم در هنر معاصر ایران

۴٫۰
📍︎ گالری شیرین
📅︎ ۲۰ اردیبهشت تا ۲۲ خرداد ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه حفره

۰٫۰
📍︎ گالری والی
📅︎ ۲۰ اردیبهشت تا ۲۰ خرداد ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه پرنیان خطوط

۰٫۰
📍︎ فرهنگسرای ابن سینا
📅︎ ۲۸ اردیبهشت تا ۰۳ تیر ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه روزی روزگاری در ایران

۰٫۰
📍︎ بنیاد کاف
📅︎ ۲۰ اردیبهشت تا ۲۴ خرداد ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه مطالعه در سطح

۰٫۰
📍︎ گالری اُ
📅︎ ۰۳ تا ۲۰ خرداد ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه واریته

۰٫۰
📍︎ نگارخانه یاسمین
📅︎ جمعه ۰۳ تا ۰۸ خرداد ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه انزوایی که دوزخ را می بافد، برای تبرک هیولاها

۰٫۰
📍︎ گالری سایه
📅︎ ۲۷ اردیبهشت تا ۰۸ خرداد ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه تلورانس خط

۰٫۰
📍︎ گالری نگاه
📅︎ ۲۷ اردیبهشت تا ۲۲ خرداد ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه طبیعت

۰٫۰
📍︎ گالری شروه
📅︎ ۰۳ تا ۱۳ خرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰
برنامه‌های گذشته