تیوال | ویترین
S3 : 07:00:05
برنامه‌های گذشته (برگه ۲)

نمایشگاه تصویر کوچک، آینه بزرگ

۰٫۰
📍︎ گالری Ag
📅︎ ۱۷ تا ۲۴ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه فصل نو

۰٫۰
📍︎ نگارخانه نجما
📅︎ جمعه ۱۷ تا ۲۳ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰

نمایشگاه گروهی نقاشی

۰٫۰
📍︎ گالری رضاییان
📅︎ ۱۷ تا ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه خودنگاره‌هایی از سایه‌هایم

۰٫۰
📍︎ گالری طراحان آزاد
📅︎ جمعه ۱۷ تا ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه مکث

۰٫۰
📍︎ گالری شلمان
📅︎ جمعه ۱۷ تا ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه حضور غایب

۰٫۰
📍︎ گالری سایه
📅︎ ۱۷ تا ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه گروهی گالری غزال

۰٫۰
📍︎ گالری غزال
📅︎ ۱۷ تا ۲۴ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه آثار پویا جمالی

۰٫۰
📍︎ گالری خط سفید
📅︎ ۱۷ تا ۲۴ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۳۰

نمایشگاه گروهی نقاشی

۰٫۰
📍︎ گالری ایده
📅︎ جمعه ۱۷ تا ۲۳ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه هنر برای هدیه

۰٫۰
📍︎ گالری آرتیبیشن
📅︎ ۱۷ تا ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۷:۰۰

نمایشگاه هنر در گذر زمان

۰٫۰
📍︎ گالری آیریک
📅︎ جمعه ۱۷ تا ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰

نمایشگاه رام نشده

۰٫۰
📍︎ گالری دلگشا
📅︎ ۱۷ تا ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه فصل سپید

۰٫۰
📍︎ گالری کاما
📅︎ جمعه ۱۷ تا ۲۳ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه دالان ذهن

۰٫۰
📍︎ گالری گل‌های داودی
📅︎ جمعه ۱۷ تا ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه دوغ

۰٫۰
📍︎ گالری شکوه
📅︎ جمعه ۱۷ تا ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه طلسم خوشبختی

۰٫۰
📍︎ گالری آرت نگر
📅︎ جمعه ۱۷ تا ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه شمال شرقی

۰٫۰
📍︎ گالری فرهنگسرای نیاوران دو
📅︎ ۱۷ تا ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه گروهی پویش رنگها

۰٫۰
📍︎ فرهنگسرای ملل
📅︎ یکشنبه ۱۲ تا ۱۷ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه گروهی پویش رنگها

۰٫۰
📍︎ فرهنگسرای ملل
📅︎ یکشنبه ۱۲ تا ۱۷ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه گروهی عکس

۰٫۰
📍︎ گالری گل‌های داودی
📅︎ جمعه ۱۰ تا ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰