تیوال | ویترین
S3 : 14:38:33
برنامه‌های گذشته (برگه ۲)

نمایشگاه رازهای خاکستری

۰٫۰
📍︎ گالری ایده پارسی
📅︎ جمعه ۲۱ تا ۲۷ دی ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه میراث اشاره

۰٫۰
📍︎ گالری آرت نگر
📅︎ جمعه ۲۱ تا ۲۶ دی ساعت ۱۳:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه نقاشی مهسا مشایخی

۰٫۰
📍︎ گالری گلستان
📅︎ جمعه ۲۱ تا ۲۶ دی ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه بی واسطگی

۰٫۰
📍︎ گالری آس
📅︎ جمعه ۲۱ تا ۲۶ دی ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰

نمایشگاه حباب

۰٫۰
📍︎ گالری سایه
📅︎ جمعه ۲۱ تا ۲۶ دی ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه نگاره‌های فریماه تابعی

۰٫۰
📍︎ گالری هفت ثمر
📅︎ جمعه ۲۱ تا ۲۶ دی ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه گذرگاه

۰٫۰
📍︎ گالری طراحان آزاد
📅︎ جمعه ۲۱ تا ۲۶ دی ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی

۰٫۰
📍︎ گالری احسان
📅︎ جمعه ۲۱ تا ۲۶ دی ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه از میان

۰٫۰
📍︎ گالری شروه
📅︎ جمعه ۲۱ تا ۲۶ دی ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه آوای طبیعت

۰٫۰
📍︎ گالری فرهنگسرای گلستان
📅︎ جمعه ۲۱ تا ۲۶ دی ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه سفالینه‌های بسم‌الله

۰٫۰
📍︎ نگارخانه نهاوند
📅︎ جمعه ۲۱ تا ۲۶ دی ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه پرسه در رنگ

۰٫۰
📍︎ گالری خط سفید
📅︎ ۲۱ دی تا ۰۱ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۳۰

نمایشگاه مسیر آرزوها

۰٫۰
📍︎ گالری آیریک
📅︎ جمعه ۲۱ تا ۲۶ دی ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰

نمایشگاه علیه فراموشی

۰٫۰
📍︎ گالری دنا
📅︎ ۲۱ دی تا ۰۱ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه گروهی نقاشی

۰٫۰
📍︎ گالری زمان هنر
📅︎ جمعه ۲۱ تا ۲۶ دی ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۸:۰۰

نمایشگاه انیما

۰٫۰
📍︎ گالری شکوه
📅︎ ۲۱ دی تا ۰۲ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه فانوس دست ماه

۰٫۰
📍︎ موزه هنرهای معاصر فلسطین
📅︎ ۲۰ تا ۲۷ دی ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۸:۰۰

نمایشگاه طبیعت در قاب

۰٫۰
📍︎ نگارخانه آتشزاد
📅︎ ۲۰ تا ۳۰ دی ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه برف

۰٫۰
📍︎ گالری خانه نگار 14
📅︎ ۱۴ تا ۲۵ دی ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه سیمیا

۰٫۰
📍︎ گالری آرت نگر
📅︎ جمعه ۱۴ تا ۱۹ دی ساعت ۱۳:۰۰ تا ۲۰:۰۰