تیوال | ویترین
S3 : 09:23:49
نمایشگاه‌ها

نمایشگاه انزوایی که دوزخ را می بافد، برای تبرک هیولاها

۰٫۰
📍︎ گالری سایه
📅︎ ۲۷ اردیبهشت تا ۰۸ خرداد ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه من جایی خودم را جا گذاشتم

۰٫۰
📍︎ گالری اعتماد ۱
📅︎ ۲۷ اردیبهشت تا ۲۱ خرداد ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نقاشی تیاتر خودبَس

۰٫۰
📍︎ گالری هفت ثمر
📅︎ ۰۳ تا ۱۳ خرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه سیلی که...

۰٫۰
📍︎ گالری خط سفید
📅︎ ۲۷ اردیبهشت تا ۲۰ خرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۳۰

نمایشگاه پیش‌بینی پاییز

۰٫۰
📍︎ تالار این/جا
📅︎ ۲۷ اردیبهشت تا ۱۰ خرداد ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه دهانه‌ی برخورد

۰٫۰
📍︎ گالری آب / انبار
📅︎ ۳۰ فروردین تا ۰۷ تیر ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه گرد قبران

۰٫۰
📍︎ گالری طراحان آزاد
📅︎ ۲۷ اردیبهشت تا ۰۷ خرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه ناسازه ۲

۰٫۰
📍︎ گالری اثر
📅︎ ۲۷ اردیبهشت تا ۳۱ خرداد ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه واریته

۰٫۰
📍︎ نگارخانه یاسمین
📅︎ جمعه ۰۳ تا ۰۸ خرداد ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه مروری بر آثار دهه ۹۰ قاسم حاجی زاده

۰٫۰
📍︎ نگارخانه ماه
📅︎ ۲۷ اردیبهشت تا ۲۱ خرداد ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰
برنامه‌های گذشته