آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | ویترین
S3 : 09:42:56 | com/org

نمایش ایوب خان

۰٫۰
ن و ک: امیر دژاکام
تئاترشهر - سالن چهارسو
۲۹ دی تا ۰۳ اسفند ساعت ۱۸:۳۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰

نمایش نیمه شب

۰٫۰ شب
ک: شایان شهرابی / ن: امیر ابراهیم زاده
۱۵ بهمن تا ۱۰ اسفند ساعت ۱۸:۳۰

نمایش گُرگاس‌ها (یا روز به‌خیر آقای وزیر)

۰٫۰ کمدی
ن و ک: حمیدرضا نعیمی
تئاترشهر - سالن اصلی
۰۹ بهمن تا ۲۵ اسفند ساعت ۱۸:۰۰
۶۰,۰۰۰ تومان
نمایش‌های گذشته