تیوال | ویترین
T1 : 11:31:51
نمایش‌ها

نمایش خواب طولانی انار آباد

⭐︎ ک: آلما گشتاسب / ن: پریسا کیومرثی
📍︎ خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
📅︎ ۳۰ خرداد تا ۱۹ تير ساعت ۱۹:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش روال عادی

⭐︎ ک: محمد رضا خاکی / ن: ژان کلود کری یر
📍︎ ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
📅︎ ۳۰ خرداد تا ۳۰ تير ساعت ۲۱:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰

نمایش بوف نه چندان کور

⭐︎ ک: محمد على سجادى / ن: محمد على سجادى (برداشتى آزاد ...
📍︎ ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
📅︎ ۳۱ خرداد تا ۳۰ تير ساعت ۱۹:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰

نمایش آنا کارنینا

⭐︎ ن و ک: آرش عباسی
📍︎ ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
📅︎ ۳۰ خرداد تا ۲۷ تير ساعت ۱۹:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش پالت

⭐︎ ن و ک: محمد حاتمی
📍︎ ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
📅︎ ۲۸ خرداد تا ۲۷ تير ساعت ۲۱:۳۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
با خودمون فکر میکنیم که یه روز حقیقت و میگیم ولی غافلیم که دروغ زالوست و حقیقت رو مکیده ...

نمایش آندورا

⭐︎ ک: افشین زمانی / ن: ماکس فریش
📍︎ خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
📅︎ ۳۰ خرداد تا ۱۵ تير ساعت ۲۰:۳۰
۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
۵,۰۰۰ تومان
فیلم‌ها

فیلم هیولای درون

⭐︎ ن و ک: خسرو سینایی
📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ دوشنبه ۲۳ مرداد ساعت ۱۷:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم ماندوو (هنر و تجربه)

📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ ۰۲ ارديبهشت تا ۳۰ مرداد
۸,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم قهرمان آخر (هنر و تجربه - مستند)

📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ ۰۳ ارديبهشت تا ۳۰ مرداد
۸,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم راه های افتخار

⭐︎ ک: استنلی کوبریک / ن: استنلی کوبریک، کالدر ...
📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ دوشنبه ۲۰ شهريور ساعت ۱۷:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم مفت آباد (هنر و تجربه)

📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ ۲۴ اسفند تا ۳۰ تير
۸,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم مروری برسینمای وودی آلن (آنی هال Annie Hall)

⭐︎ ک: وودی آلن / ن: وودی آلن و مارشال بریکمن
📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ دوشنبه ۱۹ تير ساعت ۱۷:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

مجموعه سینماتک خانه هنرمندان (فصل تابستان)

۶۰۰,۰۰۰ و ۸۰,۰۰۰ تومان
پیوستن

فیلم کوتاه (هنر و تجربه)

📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ ۰۷ ارديبهشت تا ۳۰ مرداد
۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم مروری برسینمای وودی آلن (جادو در مهتاب Magic in the Moonlight)

⭐︎ ن و ک: وودی آلن
📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ دوشنبه ۰۹ مرداد ساعت ۱۷:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم چهار راه حوادث

⭐︎ ن و ک: ساموئل خاچیکیان
📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ دوشنبه ۱۳ شهريور ساعت ۱۷:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم مروری برسینمای وودی آلن (زن و شوهرها Husbands and Wives)

⭐︎ ن و ک: وودی آلن
📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ دوشنبه ۰۲ مرداد ساعت ۱۷:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم نجات سرباز رایان

⭐︎ ک: استیون اسپیلبرگ / ن: رابرت رودات
📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ دوشنبه ۲۷ شهريور ساعت ۱۷:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم مروری برسینمای وودی آلن ( زلیگ Zelig)

⭐︎ ن و ک: وودی آلن
📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ دوشنبه ۲۶ تير ساعت ۱۷:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم جنگ اطهر

⭐︎ ک: محمدعلی نجفی / ن: محمود استادمحمد
📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ دوشنبه ۰۶ شهريور ساعت ۱۷:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم هفت معکوس (هنر و تجربه)

📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ ۲۴ اسفند تا ۳۰ تير
۸,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم کلاغ

⭐︎ ن و ک: بهرام بیضایی
📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ دوشنبه ۳۰ مرداد ساعت ۱۷:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم این پیکان (هنر و تجربه - مستند)

📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ ۲۳ ارديبهشت تا ۳۰ مرداد
۸,۰۰۰ تومان

فیلم خیلی خیلی محرمانه (هنر و تجربه - مستند)

📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ ۰۵ ارديبهشت تا ۳۰ مرداد
۸,۰۰۰ تومان

فیلم فرخی یزدی (هنر و تجربه - مستند)

📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ ۱۵ ارديبهشت تا ۳۰ مرداد
۸,۰۰۰ تومان

فیلم خماری (هنر و تجربه)

📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ ۲۷ اسفند تا ۳۰ تير
۸,۰۰۰ تومان

فیلم ماجرای نیمروز (هنر و تجربه)

📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ ۲۵ اسفند تا ۳۰ تير
۸,۰۰۰ تومان

فیلم والدراما (هنر و تجربه)

📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ ۰۲ ارديبهشت تا ۳۰ مرداد
۸,۰۰۰ تومان

فیلم کارنامه بنیاد کندی (هنر و تجربه - مستند)

📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ ۱۲ ارديبهشت تا ۳۰ مرداد
۸,۰۰۰ تومان

فیلم مجموعه فیلم‎های محمد شیروانی (هنر و تجربه)

📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ ۱۶ ارديبهشت تا ۳۰ مرداد
۸,۰۰۰ تومان

فیلم آلما گل (هنر و تجربه)

📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ ۱۷ ارديبهشت تا ۳۰ مرداد
۸,۰۰۰ تومان