تیوال | ویترین
T1 : 15:46:04 (by dadkhah.tahereh)
نمایش‌ها
حالت و خوب کن با تماشای عاشقانه‌ای شاعرانه

نمایشنامه‌خوانی هیچ کجا، هیچ زمان

⭐︎ ن و ک: احمد فیاض
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن یک
📅︎ ۲۳ دی تا ۱۴ بهمن ساعت ۱۹:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰

نمایش آن سوی آینه

⭐︎ ک: علی سرابی / ن: فلوریان زلر
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن دو
📅︎ ۰۴ دی تا ۱۵ بهمن ساعت ۱۷:۰۰ و ۲۰:۳۰
۴۵,۰۰۰ تا ۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
اولویت خرید

نمایش قدم زدن با اسب

⭐︎ ک: مسعود شاه‌ محمدی / ن: مسعود شاه محمدى
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ ۰۵ دی تا ۱۰ بهمن ساعت ۱۹:۱۵
۲۵,۰۰۰ تا ۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰

نمایش خشم و هیاهو

⭐︎ ن و ک: مهرداد رایانی مخصوص
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن دو
📅︎ ۰۳ دی تا ۱۵ بهمن ساعت ۱۹:۰۰
۳۵,۰۰۰ تا ۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
اولویت خرید
اجرا و تحسین شده در کشورهای سوئد، اتریش، فرانسه و دبی و به زودی در آلمان، کاری از بهاره رهنما

نمایش چشم‌هایی که مال توست

⭐︎ ن و ک: بهاره رهنما
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ ۱۶ دی تا ۰۷ بهمن ساعت ۱۹:۰۰ و ۲۱:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش مرثیه ای برای یک دراکولا

⭐︎ ک: علی رزازیان / ن: علی رزازیان، محدثه قبادی
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن یک
📅︎ ۰۳ تا ۲۹ دی ساعت ۱۹:۴۵
۲۵,۰۰۰ تا ۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۴۰

نمایش شرقی غمگین

⭐︎ ک: سعید زارعی / ن: سجاد افشاریان
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن یک
📅︎ ۰۳ دی تا ۰۶ بهمن ساعت ۱۸:۰۰
۲۵,۰۰۰ تا ۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
اولویت خرید
برداشتى از نمایش پرگینت اثر هنریک ایبسن

اجراخوانی پرگینت‎

⭐︎ ن: هنریک ایبسن
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن یک
📅︎ شنبه ۳۰ دی ساعت ۱۹:۳۰
۵۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
اولویت خرید
فرصتی برای خنده همراه با اندیشه

استند آپ کمدی گ‌ زیده

⭐︎ ک: امیر کربلایی زاده
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ ۳۰ دی تا ۰۷ بهمن ساعت ۲۰:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
اولویت خرید

نمایش شیرهای خان بابا سلطنه

⭐︎ ن و ک: افشین هاشمی
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن یک
📅︎ ۱۳ دی تا ۱۰ بهمن ساعت ۲۱:۱۵
۲۵,۰۰۰ تا ۴۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش زندگی در تئاتر

⭐︎ ک: محمد برهمنی / ن: دیوید ممت
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ ۰۷ آبان تا ۰۱ بهمن ساعت ۱۷:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
فحش دادی جریمش ۵،۰۰۰ تومن می‌شه!

نمایش داخائو

⭐︎ ک: شهرام ابوالقاسمی، حمیدرضا ... / ن: شهرام ابوالقاسمی
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ ۰۸ دی تا ۰۷ بهمن ساعت ۲۰:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۳۰ تا ٪۴۰

نمایش چشم‌ ها

⭐︎ ک: بهار محمودزاده / ن: مسعود هاشمی نژاد
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ ۰۲ بهمن تا ۰۴ اسفند ساعت ۱۸:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

اجراهای هزار و یک شب شهرزاد

📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد
📅︎ ۲۱ مرداد تا ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
برنامه‌های گذشته