تیوال | ویترین
S1 : 09:45:17
نمایش‌ها

نمایش عددهای نشده

⭐︎ ن و ک: محمد میرعلی اکبری
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ ۲۰ تا ۳۱ خرداد ساعت ۱۹:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۲۰ تا ٪۳۰

نمایش خداى کشتار

⭐︎ ک: علی سرابی / ن: یاسمینا رضا (با نگاهی به ...
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن دو
📅︎ ۱۸ خرداد تا ۰۹ تیر ساعت ۱۹:۳۰ و ۲۱:۳۰
۵۰,۰۰۰ تا ۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
اجرای دوباره در سالن شهرزاد

نمایش کافه پولشری

⭐︎ ک: الهام پاوه نژاد / ن: آلن وتز
📍︎ کافه تریا پردیس تئاتر شهرزاد
📅︎ ۲۷ اردیبهشت تا ۰۱ تیر ساعت ۲۲:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش به کفشات نگاه کن

⭐︎ ک: حمیدرضا ملاحسینی / ن: منوچهراکبرلو
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ ۲۰ خرداد تا ۰۱ تیر ساعت ۱۷:۳۰
۱۸,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۵۰
٪۲۵
اقتباسی از نمایش تله موش اگاتا کریستی

نمایش تله موش

⭐︎ ن و ک: سیاوش اسد
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ ۲۸ اردیبهشت تا ۰۱ تیر ساعت ۲۱:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰
کسی می تواند خودش را در "یک دقیقه و سیزده ثانیه" تعریف کند؟ اکسیر گمشده انسان " حرف " است...

نمایش یک دقیقه و سیزده ثانیه

⭐︎ ک: شهرام گیل آبادی / ن: محمد چرم شیر، بهمن عباسپور
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن یک
📅︎ ۳۱ خرداد تا ۳۱ تیر ساعت ۲۱:۰۰
۳۶,۰۰۰ تومان

اجراهای هزار و یک شب شهرزاد

📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد
📅︎ ۲۱ مرداد تا ۲۶ اسفند
برنامه‌های گذشته
روایت شکل گیری یک نوار قصه نوستالژیک

نمایش علیمردان خان

⭐︎ ک: حامد رحیمی نصر
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن یک
📅︎ ۱۹ و ۲۶ خردادماه ساعت ۱۹:۰۰، ۲۱:۰۰ و ۲۲:۳۰
۲۵,۰۰۰ تا ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی باغ آلبالو

⭐︎ ک: بورژین عبدالرزاقى / ن: آنتون چخوف
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ شنبه ۲۹ اردیبهشت ساعت ۱۸:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان

اجراخوانی واتسلاو

⭐︎ ک: بهزاد رستمی / ن: اسلاومیر مروژک
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ جمعه ۲۸ اردیبهشت ساعت ۱۵:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
با حضور دوباره سعید پورصمیمی پس از ۱۰ سال بر صحنه تئاتر

نمایشنامه‌خوانی آواز قو

⭐︎ ک: پریزاد سیف / ن: آنتوان چخوف
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن دو
📅︎ پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ساعت ۲۱:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان
اجرای دوباره، در پردیس تئاتر شهرزاد

نمایش شب دوازدهم

⭐︎ ک: محسن صادقی اصفهانی / ن: ویلیام شکسپیر
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ ۲۳ اردیبهشت تا ۰۴ خرداد ساعت ۱۹:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان