تیوال | ویترین
T1 : 08:12:14
نمایش‌ها

نمایش خانه برناردا آلبا

⭐︎ ک: رویا اسدی / ن: فدریکو گارسیا لورکا
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ ۱۸ مهر تا ۱۲ آبان ساعت ۱۹:۱۵
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
کاری از گروه تئاتر شیوه

نمایش کوکوی کبوتران حرم

⭐︎ ک: افسانه ماهیان / ن: علی‌رضا نادری
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن دو
📅︎ ۱۳ مهر تا ۱۵ آبان ساعت ۱۹:۰۰
۳۰,۰۰۰ تا ۴۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۲۰ تا ٪۳۰
٪۴۰

نمایش خورشیدهای همیشه

⭐︎ ک: بهاره رهنما / ن: بهاره رهنما، علی رادی، زهرا ...
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ ۱۳ مهر تا ۰۵ آبان ساعت ۲۱:۳۰
۳۰,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۲۰ تا ٪۳۰
٪۴۰

فیلمنامه‌خوانی روز واقعه

⭐︎ ک: محمد رحمانیان / ن: بهرام بیضایی
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن دو
📅︎ سه‌شنبه ۲۳ تا ۲۴ آبان ساعت ۱۹:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید از فردا ساعت ۱۲:۰۰
کاری از گروه تئاتر تازه

نمایش پچ پچه های پشت خط نبرد

⭐︎ ک: اشکان خیل‌نژاد / ن: علیرضا نادری
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن یک
📅︎ ۲۵ مرداد تا ۰۵ آبان ساعت ۲۰:۳۰
۴۰,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش زندگی در تئاتر

⭐︎ ک: محمد برهمنی / ن: دیوید مامت
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ ۰۱ تا ۳۰ آبان ساعت ۲۰:۳۰

اجراهای هزار و یک شب شهرزاد

📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد
📅︎ ۲۱ مرداد تا ۲۶ اسفند ۱۳۹۷