تیوال | ویترین
T1 : 20:00:08
نمایش‌ها

نمایش نوروز خوانی

⭐︎ ن و ک: جواد انصافی
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن دو
📅︎ ۲۶ اسفند تا ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۰۰
۳۰,۰۰۰ و ۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰
نمایش شاد کودک و نوجوان و خانواده

نمایش گروفالو

⭐︎ ک: آرش شریف زاده / ن: بهرام جلالی پور
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ ۰۵ تا ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
۱۸,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۵
هماهنگی و رزرو: ۰۹۰۲۴۸۸۲۱۹۱

نمایش دپوتات

⭐︎ ک: اتابک نادری
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن دو
📅︎ ۰۷ تا ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۳۰
۳۰,۰۰۰ تا ۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰ تا ٪۴۰
٪۴۰ تا ٪۵۰
فرصتی برای خنده همراه با اندیشه

استند آپ کمدی گ‌ زیده

⭐︎ ک: امیر کربلایی زاده
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ ۳۰ دی و ۲۹ اسفند ساعت ۲۰:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
برای پنجمین بار نمایش کمدی موزیکال خواستگاری، براساس اثرآنتوان چخوف

نمایش خواستگاری

⭐︎ ن و ک: عظیم موسوی
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن دو
📅︎ ۰۳ تا ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
۳۰,۰۰۰ و ۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۱۰
اجرا و تحسین شده در کشورهای سوئد، اتریش، فرانسه و دبی و به زودی در آلمان، کاری از بهاره رهنما

نمایش چشم‌هایی که مال توست

⭐︎ ن و ک: بهاره رهنما
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ ۱۷ تا ۲۸ اسفند ساعت ۲۱:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان

اجراهای هزار و یک شب شهرزاد

📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد
📅︎ ۲۱ مرداد تا ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
برنامه‌های گذشته