تیوال | ویترین
S3 : 12:31:55
برنامه‌های گذشته (برگه ۲)

کنسرت-نمایش تحت تعقیب

۰٫۰
⭐︎ ک: آیدا هرمزیان / ن: الن رزن هگ
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد
📅︎ ۳ و ۱۰ اسفندماه
۳۰,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی یک ساعت آرامش

۰٫۰
⭐︎ ک: ستاره فلاح فرد / ن: فلوریان زلر
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد
📅︎ بهمن ۱۳۹۷
۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش ترس و لرز

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: فرزاد امینی
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد
📅︎ از بهمن ۱۳۹۷
۱۸,۰۰۰ تومان

نمایش بیوه نویسنده فقید در مضرات دخانیات

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: مقداد اسلامی
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ از بهمن ۱۳۹۷
۳۵,۰۰۰ تومان
کاری از گروه مونگو

نمایش سوءتفاهم

۳٫۴
⭐︎ ک: ایمان فتاحی / ن: آلبر کامو
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد
📅︎ از بهمن ۱۳۹۷
۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش اگر از نو شروع کنیم

۰٫۰
⭐︎ ک: فاطمه امید اله / ن: اریک امانوئل اشمیت
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ از بهمن ۱۳۹۷
۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش بدون تماشاگر

۳٫۴
⭐︎ ک: امید اخوین / ن: ابوالفضل کاهانی
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن دو
📅︎ از بهمن ۱۳۹۷
۵۰,۰۰۰ تا ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش روزی روزگاری بندر

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: علیرضا سلوکی
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد
📅︎ از بهمن ۱۳۹۷
۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش اِیبی (AB)

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: پوریا رستمی
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ از دی ۱۳۹۷
۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش هدیه جشن سالگرد

۳٫۲
⭐︎ ک: مجید فرهاد / ن: (بر اساس متنی از) افشین هاشمی
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ از دی ۱۳۹۷
۴۵,۰۰۰ تومان

نمایش شب

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: صحرا فتحی
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن دو
📅︎ از دی ۱۳۹۷
۴۰,۰۰۰ تا ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش سایکوسیس ۴:۴۸

۰٫۰
⭐︎ ک: ریحانه نبی یان / ن: سارا کین
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ از دی ۱۳۹۷
۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش جنون

۰٫۰
⭐︎ ک: ریحانه نبییان
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ از دی ۱۳۹۷
۳۵,۰۰۰ تومان

استند آپ کمدی جایزه داروین

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: علی معتضدی
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ از دی ۱۳۹۷
۴۰,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی حساب پرداخت نمی شه

۰٫۰
⭐︎ ک: احمد حامدی / ن: داریو فو
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن یک
📅︎ دی ۱۳۹۷
۲۱,۰۰۰ تومان

نمایش گذر لوطی هاشم

۲٫۹
⭐︎ ک: حسین تبریزی / ن: ابوالفضل حاجی علی خانی
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن یک
📅︎ از آذر ۱۳۹۷

نمایش نم زده

۰٫۰
⭐︎ ک: بهشاد رسولی / ن: محمد رمضانی
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ از آذر ۱۳۹۷
۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش بازیافتی ها

۲٫۰
⭐︎ ن و ک: رضا حیدری
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن یک
📅︎ از آذر ۱۳۹۷
۴۰,۰۰۰ و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش وامانده تهران (به یاد هوشنگ گلشیری)

۰٫۰
⭐︎ ک: علی شعائی / ن: علی شعائی، محمد آزاد فرد ...
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن یک
📅︎ از آذر ۱۳۹۷
۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش خانم گلاب

۰٫۰
⭐︎ ک: محمد قنبری / ن: محبوبه نورنقدی
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن یک
📅︎ از آذر ۱۳۹۷
۲۲,۵۰۰ تا ۱۲,۵۰۰ تومان