تیوال | ویترین
S1 : 09:02:46
برنامه‌های گذشته (برگه ۲)

نمایش پادشاه می میرد

۰٫۰
⭐︎ ک: محمدرضا سعادتی / ن: اوژن یونسکو
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ از مرداد ۱۳۹۷
۴۰,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش آمیز قلمدون

۳٫۰
⭐︎ ک: هادی مرزبان / ن: اکبر رادی
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن یک
📅︎ از مرداد ۱۳۹۷
۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش پا

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: آرمین حمدی پور
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ از مرداد ۱۳۹۷
۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش بانوایان

۳٫۶
⭐︎ ک: علی نیکزاد / ن: داریو فو
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ از مرداد ۱۳۹۷
۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش روزهای بی باران

۳٫۸
⭐︎ ن و ک: امین بهروزى
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن یک
📅︎ از مرداد ۱۳۹۷
۴۰,۰۰۰ تا ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی اتاق ورونیکا

۰٫۰
⭐︎ ک: اسماعیل فلاح پور / ن: آیرا لوین
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن یک
📅︎ ۱۳ مرداد
۲۵,۰۰۰ تا ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی دوباره اون آهنگو بزن سم

۰٫۰
⭐︎ ک: سید یاسین حسینی / ن: وودی آلن
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ مرداد ۱۳۹۷
۳۰,۰۰۰ تومان

کنسرت - نمایشنامه‌خوانی کارما

۰٫۰
⭐︎ ک: سعید تقوایی / ن: مهدی میرباقری
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ مرداد ۱۳۹۷
۲۰,۰۰۰ تومان
من به دنیا اومدم، زندگی نکردم، میخوام بمیرم

نمایش هاراگیری

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: افشین واعظی
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ از تیر ۱۳۹۷
۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش فصل شکار بادبادک ها

۴٫۰
⭐︎ ک: شاهین صادقیان / ن: جلال تهرانی
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن یک
📅︎ از تیر ۱۳۹۷
۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش آفتاب کاران و سایر کشاورزان سرزمین شرق میانه

۳٫۴
⭐︎ ن و ک: پویا پیرحسینلو
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن یک
📅︎ از تیر ۱۳۹۷
۳۰,۰۰۰ و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش رومرز

۰٫۰
⭐︎ ک: فریماه مسگرنیا / ن: نیل سایمون
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ از تیر ۱۳۹۷
۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش فلیک

۳٫۳
⭐︎ ک: محمد حسن معجونی / ن: آنی بیکر
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن دو
📅︎ از تیر ۱۳۹۷
۴۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ تومان
روایت شکل گیری یک نوار قصه نوستالژیک

نمایش علیمردان خان

۰٫۰
⭐︎ ک: حامد رحیمی نصر
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن یک
📅︎ ۱۴ و ۱۵ تیرماه

نمایش آپارتاید

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: نگین ضیایی
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ از تیر ۱۳۹۷
۳۰,۰۰۰ و ۲۴,۰۰۰ تومان

نمایش دلاک ها

۰٫۰
⭐︎ ک: شهرام عبدلی / ن: فرهاد نقد علی
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ از تیر ۱۳۹۷
۳۵,۰۰۰ تومان
کسی می تواند خودش را در "یک دقیقه و سیزده ثانیه" تعریف کند؟ اکسیر گمشده انسان " حرف " است...

نمایش یک دقیقه و سیزده ثانیه

۴٫۴
⭐︎ ک: شهرام گیل آبادی / ن: محمد چرم شیر، بهمن عباسپور
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن یک
📅︎ از خرداد ۱۳۹۷
۴۰,۰۰۰ تومان

گالری تصویر سازی های ذهن من

۰٫۰
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد
📅︎ از خرداد ۱۳۹۷

نمایش عددهای نشده

۳٫۸
⭐︎ ن و ک: محمد میرعلی اکبری
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ از خرداد ۱۳۹۷
۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش به کفشات نگاه کن

۰٫۰
⭐︎ ک: حمیدرضا ملاحسینی / ن: منوچهراکبرلو
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ از خرداد ۱۳۹۷
۱۸,۰۰۰ تومان