تیوال | ویترین
S3 : 13:09:23
برنامه‌های گذشته (برگه ۲)

نمایش جان و جویی

۰٫۰
⭐︎ ک: ملیکا زاهدی / ن: آگاتو کریستوف
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ ۱۸ و ۲۵ آبان‌ماه
۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش نشانه‌ها

۲٫۹
⭐︎ ن: مانلی شجاعی فرد
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن یک
📅︎ از آبان ۱۳۹۷
۵۵,۰۰۰ تا ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش مرگ مرد بالشی

۰٫۰
⭐︎ ک: منا الهی فرد / ن: مارتین مک دونا
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ از آبان ۱۳۹۷
۳۵,۰۰۰ تا ۲۶,۰۰۰ تومان

نمایش بیوه نویسنده فقید در مضرات دخانیات

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: مقداد اسلامی
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ از آبان ۱۳۹۷
۴۵,۰۰۰ تومان

نمایش دیوار

۰٫۰
⭐︎ ک: حامد رحیمی نصر، نادر علیمردانی / ن: غفور شکوری اصل
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ از آبان ۱۳۹۷
۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش خانه برنارد آلبا

۰٫۰
⭐︎ ک: فرشاد یاری / ن: گارسیا لورکا
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ از آبان ۱۳۹۷
۳۰,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی دشمن مردم

۰٫۰
⭐︎ ک: سید یاسین حسینی / ن: هنریک ایبسن
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ مهر ۱۳۹۷
۳۰,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی اسم

۰٫۰
⭐︎ ک: بهنام خندان / ن: ماتیو دولاپورت، الکساندر ...
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ مهر ۱۳۹۷
۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش عند از مطالبه

۰٫۰
⭐︎ ک: سامان خلیلیان / ن: مرتضی شاه کرم
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن یک
📅︎ از مهر ۱۳۹۷
۵۰,۰۰۰ تا ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش پرواز ستاره ای

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: نیما بیگلریان
📍︎ کافه تریا پردیس تئاتر شهرزاد
📅︎ از مهر ۱۳۹۷
۱۲,۰۰۰ تومان

نمایش کابوس‌های دنباله دار

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: مهرداد هنرمند
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن یک
📅︎ از مهر ۱۳۹۷
۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش سنگ‌ها برای آنتیگون

۲٫۳
⭐︎ ک: علی پازوکی / ن: ساسان فقیه، علی پازوکی
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ از مهر ۱۳۹۷
۲۱,۰۰۰ تومان
اقتباسی آزاد از رمانی به همین نام، اثر ژان پل سارتر

نمایش تهوع

۲٫۹
⭐︎ ن و ک: مریم برزگر
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ از مهر ۱۳۹۷
۳۵,۰۰۰ تومان
۵۰ درصد از عواید فروش این نمایش به کودکان سرطانی اختصاص پیدا خواهد کرد.

نمایش مواچیله در هیچ جا

۲٫۸
⭐︎ ن و ک: محمد نیما مظاهری
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ از شهریور ۱۳۹۷
۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش کفخواب

۳٫۰
⭐︎ ک: سعید زارعی، مهسا علافر / ن: سعید زارعی
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن یک
📅︎ از شهریور ۱۳۹۷
۳۰,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی دویدن در میدان تاریک مین

۰٫۰
⭐︎ ک: مهران دهقانی / ن: مصطفی مستور
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ شهریور ۱۳۹۷

نمایش صد درصد

۴٫۳
⭐︎ ک: مرتضی اسماعیل کاشی / ن: مارکس لید
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن دو
📅︎ از شهریور ۱۳۹۷
۴۰,۰۰۰ و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش خون آشام کشی

۰٫۰
⭐︎ ک: حامد رحیمی نصر / ن: سید جوادموسوی
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ از مرداد ۱۳۹۷
۳۶,۰۰۰ و ۳۱,۵۰۰ تومان

نمایش کافه تارانتینو

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: پوریا جاوید پور
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن یک
📅︎ از مرداد ۱۳۹۷
۳۵,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش پادشاه می میرد

۰٫۰
⭐︎ ک: محمدرضا سعادتی / ن: اوژن یونسکو
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ از مرداد ۱۳۹۷
۴۰,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان