تیوال | ویترین
S1 : 08:29:21
نمایش‌ها

نمایش مواچیله در هیچ جا

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: محمد نیما مظاهرى
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ از شهریور ۱۳۹۷
۲۹,۷۵۰ تومان

اجراخوانی احساسات مخلوط

۰٫۰
⭐︎ ک: نسیم ادبی / ن: ریچارد بایر
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن دو
📅︎ مهر ۱۳۹۷
۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش سنگ‌ها برای آنتیگون

۰٫۰
⭐︎ ک: علی پازوکی / ن: ساسان فقیه عی پازکی
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ از مهر ۱۳۹۷
۲۵,۰۰۰ و ۱۸,۰۰۰ تومان

نمایش صد درصد

۴٫۸
⭐︎ ک: مرتضی اسماعیل کاشی / ن: مارکس لید
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن دو
📅︎ از شهریور ۱۳۹۷
۴۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ تومان
اقتباسی آزاد از رمانی به همین نام، اثر ژان پل سارتر

نمایش تهوع

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: مریم برزگر
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ از مهر ۱۳۹۷
۳۵,۰۰۰ تومان
برنامه‌های گذشته