تیوال | ویترین
S1 : 01:29:49
نمایش‌ها

نمایش روزهای بی باران

⭐︎ ن و ک: امین بهروزى
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن یک
📅︎ ۱۴ مرداد تا ۱۵ شهریور ساعت ۱۸:۳۰
۴۰,۰۰۰ تا ۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش فصل شکار بادبادک ها

⭐︎ ک: شاهین صادقیان / ن: جلال تهرانی
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن یک
📅︎ ۲۵ تیر تا ۱۰ مرداد ساعت ۲۰:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان

اجراهای هزار و یک شب شهرزاد

📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد
📅︎ ۲۱ مرداد تا ۲۶ اسفند

نمایش دلاک ها

⭐︎ ک: شهرام عبدلی / ن: فرهاد نقد علی
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ ۰۴ تیر تا ۱۰ مرداد ساعت ۲۱:۳۰
۴۰,۰۰۰ تومان
کسی می تواند خودش را در "یک دقیقه و سیزده ثانیه" تعریف کند؟ اکسیر گمشده انسان " حرف " است...

نمایش یک دقیقه و سیزده ثانیه

⭐︎ ک: شهرام گیل آبادی / ن: محمد چرم شیر، بهمن عباسپور
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن یک
📅︎ ۳۱ خرداد تا ۱۰ مرداد ساعت ۲۱:۰۰
۳۶,۰۰۰ تومان
من به دنیا اومدم، زندگی نکردم، میخوام بمیرم

نمایش هاراگیری

⭐︎ ن و ک: افشین واعظی
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ ۲۵ تیر تا ۰۹ مرداد ساعت ۱۹:۰۰
۲۱,۰۰۰ تومان

نمایش فلیک

⭐︎ ک: محمد حسن معجونی / ن: آنی بیکر
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن دو
📅︎ ۱۹ تیر تا ۰۷ مرداد ساعت ۱۷:۰۰، ۱۹:۳۰ و ۲۲:۰۰
۴۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش رومرز

⭐︎ ک: فریماه مسگرنیا / ن: نیل سایمون
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ ۱۹ تیر تا ۱۶ مرداد ساعت ۲۰:۳۰
۳۰,۰۰۰ و ۲۱,۰۰۰ تومان

نمایش آفتاب کاران و سایر کشاورزان سرزمین شرق میانه

⭐︎ ن و ک: پویا پیرحسینلو
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن یک
📅︎ ۲۵ تیر تا ۱۳ مهر ساعت ۱۸:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
برنامه‌های گذشته