تیوال | ویترین
T1 : 16:00:20
نمایش‌ها

نمایش مرثیه ای برای یک دراکولا

⭐︎ ک: علی رزازیان / ن: علی رزازیان، محدثه قبادی
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن یک
📅︎ ۰۳ تا ۳۰ دی ساعت ۱۹:۴۵
۲۵,۰۰۰ تا ۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۲۰ تا ٪۳۰
٪۴۰
اجرا و تحسین شده در کشورهای سوئد، اتریش، فرانسه و دبی و به زودی در آلمان، کاری از بهاره رهنما

نمایش چشم‌هایی که مال توست

⭐︎ ک: نسیم ادبی / ن: بهاره رهنما
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ شنبه ۱۶ دی ساعت ۱۹:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش شیرهای خان بابا سلطنه

⭐︎ ن و ک: افشین هاشمی
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن یک
📅︎ ۱۳ دی تا ۱۰ بهمن ساعت ۲۱:۱۵
۲۵,۰۰۰ تا ۴۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
کل این ماجرا یه مضحکه‌ست

نمایش هنر

⭐︎ ک: وحید رهبانی / ن: یاسمینا رضا
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ ۱۵ دی تا ۳۰ بهمن ساعت ۲۱:۳۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰
از ٪۲۰ تا ٪۳۰

نمایش زندگی در تئاتر

⭐︎ ک: محمد برهمنی / ن: دیوید ممت
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ ۰۷ آبان تا ۰۵ بهمن ساعت ۱۷:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش قدم زدن با اسب

⭐︎ ک: مسعود شاه‌ محمدی / ن: مسعود شاه محمدى
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ ۰۵ دی تا ۱۰ بهمن ساعت ۱۹:۰۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش شرقی غمگین

⭐︎ ک: سعید زارعی / ن: سجاد افشاریان
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن یک
📅︎ ۰۳ تا ۲۵ دی ساعت ۱۸:۰۰
۲۵,۰۰۰ تا ۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش خشم و هیاهو

⭐︎ ن و ک: مهرداد رایانی مخصوص
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن دو
📅︎ ۰۳ تا ۳۰ دی ساعت ۱۹:۰۰
۳۵,۰۰۰ تا ۴۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
اولویت خرید

نمایشنامه‌خوانی قطار

⭐︎ ک: آریو راقب کیانی / ن: توفیق الحکیم
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ شنبه ۱۶ دی ساعت ۲۰:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰

نمایشنامه‌خوانی مرده ریگ

⭐︎ ک: بهاره خالقی / ن: تهمینه محمدی
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ شنبه ۲۳ دی ساعت ۲۰:۳۰
۱۶,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش آن سوی آینه

⭐︎ ک: علی سرابی / ن: فلوریان زلر
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن دو
📅︎ ۰۴ تا ۳۰ دی ساعت ۲۰:۳۰
۳۵,۰۰۰ تا ۴۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
فحش دادی جریمش ۵،۰۰۰ تومن می‌شه!

نمایش داخائو

⭐︎ ک: شهرام ابوالقاسمی، حمیدرضا ... / ن: شهرام ابوالقاسمی
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ ۰۸ دی تا ۰۷ بهمن ساعت ۲۰:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۲۰ تا ٪۳۰

اجراهای هزار و یک شب شهرزاد

📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد
📅︎ ۲۱ مرداد تا ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
برنامه‌های گذشته