تیوال | ویترین
S2 : 11:55:15
برنامه‌های گذشته
مسئولیت دعوای زوج‌ها پس از تماشای نمایش بر عهده‌ی گروه اجرایی نمی‌باشد.

نمایش دروغ

۳٫۷
⭐︎ ک: آریان رضایی / ن: فلوریان زلر
📍︎ ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
📅︎ ۳۱ خرداد تا ۱۶ مرداد ساعت ۱۹:۰۰
۵۰,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش نفرین قحطی زده‌گان

۳٫۱
⭐︎ ک: اشکان خطیبی / ن: سام شپارد
📍︎ ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
📅︎ ۲۷ خرداد تا ۲۶ تیر ساعت ۱۹:۰۰ و ۲۰:۰۰
۵۰,۰۰۰ تا ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش عاشقانه‌های خیابان

۳٫۱
⭐︎ ک: شهرام گیل‌آبادی / ن: محمد چرم‌شیر، بهمن عباس‌پور
📍︎ ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
📅︎ ۲۷ خرداد تا ۱۷ تیر ساعت ۲۱:۱۵
۴۵,۰۰۰ و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش مار بازی

۳٫۶
⭐︎ ک: سعید دشتی
📍︎ ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
📅︎ ۲۳ اردیبهشت تا ۲۴ خرداد ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۰:۰۰
۳۰,۰۰۰ تا ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش شهر ما

۳٫۷
⭐︎ ک: محمدحسن معجونی / ن: تورنتون وایلدر
📍︎ ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
📅︎ از اردیبهشت ۱۳۹۸
۴۰,۰۰۰ تومان