تیوال | ویترین
T1 : 18:23:04
برنامه‌های گذشته
با حضور دوباره سعید پورصمیمی پس از ۱۰ سال بر صحنه تئاتر

نمایشنامه‌خوانی آواز قو

⭐︎ ک: پریزاد سیف / ن: آنتوان چخوف
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن دو
📅︎ پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ساعت ۲۱:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان
تمامی عواید این اجرا صرف امور خیریه خواهد شد.

اجراخوانی احساسات مخلوط

⭐︎ ک: نسیم ادبی / ن: ریچارد بایر
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن دو
📅︎ شنبه ۲۵ فروردین ساعت ۱۹:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش آن سوی آینه

⭐︎ ک: علی سرابی / ن: فلوریان زلر
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن دو
📅︎ ۱۹ فروردین تا ۲۸ اردیبهشت ساعت ۱۹:۳۰
۴۵,۰۰۰ تا ۳۰,۰۰۰ تومان
کاری از گروه ضلع آخر

نمایش پسرهای پشت نقاب

⭐︎ ک: مرضیه مهاجر / ن: مرضیه مهاجر، فیروزه فیاض بخش، ...
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن دو
📅︎ ۱۶ فروردین تا ۰۸ اردیبهشت ساعت ۱۸:۰۰
۴۰,۰۰۰ تا ۲۵,۰۰۰ تومان

تجربه یک بعد از ظهر در هم‌ ریخته؛ تجربه بیستم از دوره پنجم شب شنبه‌ها

📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن دو
📅︎ شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۳۰
۵۰,۰۰۰ تا ۳۰,۰۰۰ تومان