تیوال | ویترین
S3 : 15:45:26
نمایش‌ها

نمایش میدان نبرد، پیکر زن

۰٫۰
⭐︎ ک: الهام یوسفی
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
📅︎ ۰۸ تا ۳۰ خرداد ساعت ۱۹:۴۵
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰
٪۴۰
کاری از گروه تئاتر ردپا

نمایش آپارتمان

۰٫۰
⭐︎ ک: امیر شاه علی / ن: سپیده قربانی
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
📅︎ ۰۸ تا ۳۱ خرداد ساعت ۲۱:۱۵
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰
کاری از گروه تئاتر ایستاده

نمایش دقیقا ۹ سال و ۳ ماه و ۲۰ روز پیش کجا بودی؟

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: سید فرشاد هاشمی
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
📅︎ ۰۸ تا ۲۰ خرداد ساعت ۱۸:۳۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰
٪۴۰

نمایش چیزی شبیه زندگی

۳٫۱
⭐︎ ک: امیر کلهری پور / ن: حسین پناهی
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
📅︎ ۰۵ اردیبهشت تا ۰۲ خرداد ساعت ۲۲:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰
آخرین ترجمه از آثار استریندبرگ در ایران

نمایش مارگاک

۳٫۷
⭐︎ ک: داود زاهدی / ن: آگوست استریندبرگ
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
📅︎ ۱۰ تا ۳۱ اردیبهشت ساعت ۲۰:۱۵
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از تا ٪۳۰

نمایش بیا جلوتر

۳٫۴
⭐︎ ک: سجاد باقری / ن: حسین برفی نژاد
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
📅︎ ۱۵ اردیبهشت تا ۰۲ خرداد ساعت ۱۹:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰
برنامه‌های گذشته
کاری از گروه هنری آکسان

نمایشنامه‌خوانی سمفونی درون بطری

۰٫۰
⭐︎ ک: علیرضا اسفندیاری / ن: اوگو سالسه دو
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
📅︎ شنبه ۱۴ اردیبهشت ساعت ۱۸:۳۰
۲۰,۰۰۰ تومان
چرا...؟!

نمایشنامه‌خوانی خشکسالی و دروغ

۰٫۰
⭐︎ ک: عاطفه سامقانی / ن: محمد یعقوبی
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
📅︎ شنبه ۰۷ اردیبهشت ساعت ۱۸:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
تاثیر دروغ و دسیسه سازی

نمایشنامه‌خوانی حکایت ناتمام یک زن

۰٫۰
⭐︎ ک: سرور ابراهیمی / ن: احسان جانمی
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
📅︎ از ۷ تا ۱۴ اردیبهشت (فقط شنبه‌ها) ساعت ۲۱:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
تنها یک اجرا

نمایش اگزوتیک

۰٫۰
⭐︎ ک: امیرپاشا محمدی / ن: مریم شکرریز
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
📅︎ چهارشنبه ۰۴ اردیبهشت ساعت ۲۱:۳۰
۳۵,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی رقص کاغذ پاره ها

۰٫۰
⭐︎ ک: پریسا مهدوی / ن: محمد یعقوبی
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
📅︎ شنبه ۳۱ فروردین ساعت ۱۹:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان