تیوال | ویترین
S2 : 16:01:51
نمایش‌ها

نمایش من مُردم روزی که به دنیا آمدم

۰٫۰
⭐︎ ک: مسعود ترابی / ن: شیما اسدی
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
📅︎ ۱۰ تا ۳۰ بهمن ساعت ۲۱:۰۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
انسان های معاصری که نمی دانند به دنبال چه چیزی هستند!

نمایش زخم معده

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: سجاد دستیار
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
📅︎ ۰۶ تا ۳۰ بهمن ساعت ۱۸:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۵
از ٪۲۰ تا ٪۳۰
این نمایش به هیچ عنوان کمدی نیست , کمدی است!

نمایش همه دزدها که دزد نیستند!

۳٫۴
⭐︎ ک: محمدرضا جمال / ن: داریو فو
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
📅︎ ۰۱ تا ۱۶ بهمن ساعت ۱۹:۴۵
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف
٪۲۰
٪۴۰

نمایشنامه‌خوانی عشق لرزه

۰٫۰
⭐︎ ک: مینا نوجوان / ن: اریک امانوئل اشمیت
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
📅︎ شنبه ۱۹ و ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۱۵
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
من همیشه دیر رسیدم… همیشه

نمایش تهران زیر بال فرشتگان

۰٫۰
⭐︎ ک: لیلا بامنیری / ن: نادر برهانی مرند
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
📅︎ ۲۵ تا ۲۷ دی و ۱۰ و ۱۱ بهمن ساعت ۱۶:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
برنامه‌های گذشته

نمایش آنامورفیک

۳٫۷
⭐︎ ک: عارف شریفی
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
📅︎ یکشنبه ۲۹ دی تا ۰۴ بهمن ساعت ۱۶:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
وقتی آدم ها دنیای واقعی را رها کرده و در دنیای مجازی به دنبال خودشان میگردند...

نمایش دارالمجانین مدرن

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: سارا حسین
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
📅︎ ۱۴ تا ۲۱ دی ساعت ۲۱:۱۵
۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش مانداب

۳٫۰
⭐︎ ک: مهدی کیهان نژاد، فردین افشارفر / ن: اشکان بخشنده، فردین افشارفر
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
📅︎ ۰۸ دی تا ۰۷ بهمن ساعت ۲۱:۱۵
۳۵,۰۰۰ تومان
چه کسی می داند؟!... شاید در میان شما نیز دیوانه ای باشد با نقاب آدمیت

نمایشنامه‌خوانی زمزمه های پریشان

۰٫۰
⭐︎ ک: سیامک صفری / ن: کار گروهی
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
📅︎ ۷ و ۲۱دی‌ماه ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
در ساعت ۱۱ شب چهارشنبه آن هفته جن در آقای "مودت" حلول کرد...

نمایش ملکوت

۲٫۲
⭐︎ ک: رامتین رشوند / ن: پوریا طهرانی (با اقتباس از ...
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
📅︎ ۰۵ دی تا ۰۴ بهمن ساعت ۱۸:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان