تیوال | ویترین
S2 : 14:12:18
نمایش‌ها
بهت قول می دم اگه اعتراف کنی خودت رو از یک دونه برف هم سبک تر احساس می کنی.

نمایش تماشاچی محکوم به اعدام

۰٫۰
⭐︎ ک: سینا میرشمسی / ن: ماتئی ویسنی یک
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
📅︎ ۲۸ تیر تا ۲۲ مرداد ساعت ۲۱:۳۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۵
٪۲۰

نمایش همه دزدها که دزد نیستند

۲٫۰
⭐︎ ن: داریو فو
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
📅︎ ۱۶ تیر تا ۰۴ مرداد ساعت ۱۸:۱۵
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰

نمایش گرگ‌ها کراوات نمی‌زنند

۰٫۰
⭐︎ ک: عادل عزیزنژاد، ساره حشمتی فر / ن: عادل عزیزنژاد
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
📅︎ ۲۵ تیر تا ۱۱ مرداد ساعت ۲۰:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
گروه تئاتر ایستاده

نمایش دقیقا ۹ سال و ۳ ماه و ۲۰ روز پیش کجا بودی؟

۳٫۷
⭐︎ ن و ک: سید فرشاد هاشمی
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
📅︎ ۰۸ خرداد تا ۰۴ مرداد ساعت ۱۷:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
بر اساس نمایشنامه تکرار اثر جمشید خانیان

نمایش خنده ماهی

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: عباس رثایی
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
📅︎ ۰۵ تا ۱۸ مرداد ساعت ۱۸:۳۰
۲۵,۰۰۰ تومان
برنامه‌های گذشته

نمایشنامه‌خوانی آپارتمان شماره ۱۳

۰٫۰
⭐︎ ک: فرشید حاجیان / ن: رضا صفوی نیک
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
📅︎ شنبه ۲۹ تیر ساعت ۱۹:۳۰
۲۰,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی مرگ تصادفی یک آنارشیست

۰٫۰
⭐︎ ک: متین نظری / ن: داریو فو
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
📅︎ شنبه ۲۹ تیر ساعت ۲۱:۳۰
۲۵,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی حکایت ناتمام یک زن

۰٫۰
⭐︎ ک: سرور ابراهیمی / ن: احسان جانمی
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
📅︎ ۱۵ و ۲۲ تیرماه ساعت ۲۱:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خوب گوش کنیم ، شاید صدایشان را بشنویم.

نمایشنامه‌خوانی کوکوی کبوتران حرم

۰٫۰
⭐︎ ک: پویان مهربان / ن: علیرضا نادری
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
📅︎ ۰۸ تا ۲۲ تیر ساعت ۱۹:۰۰ و ۲۰:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان
تردید، حس عبور از پل طنابی معلق، روی دره ای عمیق است. شما را به عبور دعوت می‌کنیم.

نمایش تردید

۲٫۸
⭐︎ ن و ک: علی سجادی طهرانی
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
📅︎ ۰۴ تا ۲۷ تیر ساعت ۲۱:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان