تیوال | ویترین
S3 : 01:37:18
برنامه‌های گذشته

نمایش مجهول

۰٫۰
⭐︎ ک: سارا جویا / ن: نیل سایمون
📍︎ تماشاخانه شانو
📅︎ شنبه ۱۶ آذر ساعت ۲۱:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
گروه تئاتر کوچاکوچ

نمایش گفتگوی شبانه

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: امیر مهاجر سلطانی
📍︎ تماشاخانه شانو
📅︎ ۱۰ تا ۲۲ آذر ساعت ۱۹:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
جنگ بین خوبی و بدی و ضررهایی که انسان ها با دست خود به طبیعت و پیرامون خود وارد می کنند و نهایتا این ضررها به خودشان باز می گردد.

نمایش مرد فرزانه، ببر دیوانه

۰٫۰
⭐︎ ک: سمانه حبیب پور / ن: دکتر قطب‌الدین صادقی
📍︎ تماشاخانه شانو
📅︎ (تا ۲۳ آذرماه روزهای پنجشنبه) ساعت ۱۵:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
اونجا بود که فهمیدم آدما اگه جایی گیر کنن حتی قلب اونی که دوسشون دارن و هم می فروشن.

نمایش برای آخرین بار

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: مهدی حیدری
📍︎ تماشاخانه شانو
📅︎ ۰۶ تا ۱۵ آذر ساعت ۱۷:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی آوا در جستجوی شازده کوچولو

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: مرجان چاهیان
📍︎ تماشاخانه شانو
📅︎ ۲،۱۶،۲۳ آذرماه ساعت ۱۹:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰
٪۳۰
٪۴۰