آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | ویترین
S3 : 03:42:09 | com/org

نمایش مرز

۰٫۰
ک: امید اولیایی / ن: حمیدرضا اسدزاده
عمارت نوفل‌لوشاتو
یکشنبه ۱۷ تا ۲۰ اسفند ساعت ۱۷:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش هولودومور

۴٫۲ مرگ بر اثر گرسنگی
ک: رها حاجی زینل / ن: علی صفری
عمارت نوفل‌لوشاتو
۰۱ تا ۲۲ اسفند ساعت ۱۹:۰۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰
٪۴۰

نمایش ایچیمده بیر آراز آددیملایی

۰٫۰ درونم یک رود ارس جاریست
ک: غریب منوچهری / ن: عارف مهتاب
عمارت نوفل‌لوشاتو
دوشنبه ۱۱ تا ۱۵ اسفند ساعت ۱۷:۳۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
نمایش‌های گذشته