تیوال | ویترین
S2 : 23:28:10
برنامه‌های گذشته

نمایش زمستان

۳٫۵
⭐︎ ک: محمد نژاد / ن: باقر سروش
📍︎ خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
📅︎ ۲۲ اردیبهشت تا ۰۲ خرداد ساعت ۲۱:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایشنامه‌خوانی اعترافات چند تا خر

۰٫۰
⭐︎ ک: آرزو تهرانی
📍︎ خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
📅︎ شنبه ۱۴ اردیبهشت ساعت ۱۹:۳۰
۲۵,۰۰۰ تومان
تمامی درآمد حاصل از اجرای این نمایش، به نفع هموطنان سیل‌زده‌ی عزیز کشورمان می‌شود.

نمایشنامه‌خوانی چمدان

۰٫۰
⭐︎ ک: عرفان حسینی / ن: کوبه آبه
📍︎ خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
📅︎ شنبه ۱۴ اردیبهشت ساعت ۲۱:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی نمی دونم فردا چی میشه

۰٫۰
⭐︎ ک: کامبیز بنان / ن: تنسی ویلیامز
📍︎ خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
📅︎ جمعه ۳۰ تا ۳۱ فروردین ساعت ۱۵:۰۰ و ۲۰:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
کاری از گروه هنری بازیران

نمایش نه نه نه

۲٫۷
⭐︎ ن و ک: امیرعباس رنجبر
📍︎ خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
📅︎ ۲۹ فروردین تا ۲۰ اردیبهشت ساعت ۱۸:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان