تیوال | ویترین
S3 : 00:26:10
برنامه‌های گذشته

نمایشنامه‌خوانی داستان جالب یک نویسنده

۰٫۰
⭐︎ ک: سینا نورائی / ن: امیرعلی ابراهیمی
📍︎ خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
📅︎ شنبه ۲۱ اردیبهشت ساعت ۱۹:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی تحلیل پوششی عشق

۰٫۰
⭐︎ ک: ساره شادانلو / ن: نوید ترابی
📍︎ خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
📅︎ شنبه ۰۷ اردیبهشت ساعت ۱۹:۳۰
۲۰,۰۰۰ تومان
کالیگولا شما را به ضیافت شام دعوت می‌کند.

نمایشنامه‌خوانی کالیگولا

۲٫۶
⭐︎ ک: مهبود مهرنوش / ن: آلبر کامو
📍︎ خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
📅︎ ۳۱ فروردین و ۱۴ و ۲۸ اردیبهشت ساعت ۲۱:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
کاری از آموزشگاه بازیگری ژیوار

نمایش برای خرید که نباید پول داد

۳٫۹
⭐︎ ک: مهدی ارجمند / ن: داریو فو
📍︎ خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
📅︎ ۱۸ فروردین تا ۲۰ اردیبهشت ساعت ۲۱:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
کاری از آموزشگاه بازیگری ژیوار

نمایش داستانهای پزشک محبوب من

۳٫۷
⭐︎ ک: میکاییل شهرستانی / ن: آنتون چخوف
📍︎ خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
📅︎ ۱۸ فروردین تا ۲۰ اردیبهشت ساعت ۱۹:۳۰
۲۵,۰۰۰ تومان