تیوال | ویترین
S3 : 21:16:16
برنامه‌های گذشته (برگه ۲)

فیلم یکبار

۰٫۰
⭐︎ ک: جان کارنی
📍︎ موسسه فرهنگی هنری چارسو
📅︎ یکشنبه ۲۳ تیر ساعت ۱۷:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم داستان وست ساید

۰٫۰
⭐︎ ک: جروم رابینز، رابرت وایز
📍︎ موسسه فرهنگی هنری چارسو
📅︎ یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ساعت ۱۷:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم یک آمریکایی در پاریس

۰٫۰
⭐︎ ک: وینسنت مینلی / ن: آرتور فرید، آلن جی لرنر
📍︎ موسسه فرهنگی هنری چارسو
📅︎ یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ساعت ۱۷:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان

مستند سفر سهراب

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: امید عبدالهی
📍︎ موسسه فرهنگی هنری چارسو
📅︎ یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم دو روز، یک شب

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: ژان پیر داردن، لوک داردن
📍︎ موسسه فرهنگی هنری چارسو
📅︎ یکشنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم سکوت لورنا

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: ژان پیر داردن، لوک داردن
📍︎ موسسه فرهنگی هنری چارسو
📅︎ یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم رزتا و فیلم بچه

۰٫۰
⭐︎ ک: ژان پیر و لوک داردن
📍︎ موسسه فرهنگی هنری چارسو
📅︎ یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان

نشست تفاوت‌ها و شباهت‌ها کیارستمی و اوزو

۰٫۰
📍︎ موسسه فرهنگی هنری چارسو
📅︎ یکشنبه ۰۷ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰

فیلم اواخر بهار

۰٫۰
⭐︎ ک: یاسوجیرو اوزو / ن: تون ساتومی
📍︎ موسسه فرهنگی هنری چارسو
📅︎ یکشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم داستان توکیو

۰٫۰
⭐︎ ک: یاسوجیرو ازو
📍︎ موسسه فرهنگی هنری چارسو
📅︎ یکشنبه ۰۹ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
اکران ۱۸:۳۰

فیلم کافه لومیر

۰٫۰
⭐︎ ک: هو شیائو-شین
📍︎ موسسه فرهنگی هنری چارسو
📅︎ یکشنبه ۰۲ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
اکران ۱۸:۳۰

فیلم گرد و غبار در باد

۰٫۰
⭐︎ ک: هو شیائو-شین
📍︎ موسسه فرهنگی هنری چارسو
📅︎ یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
اکران ۱۸:۰۰

فیلم یک زمان برای مرگ یک زمان

۰٫۰
⭐︎ ک: هو شیائو-شین
📍︎ موسسه فرهنگی هنری چارسو
📅︎ یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم شهر کوچک

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: نوری بیلگه جیلان
📍︎ موسسه فرهنگی هنری چارسو
📅︎ یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم سه میمون

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: نوری بیلگه جیلان
📍︎ موسسه فرهنگی هنری چارسو
📅︎ یکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم اقلیم‌ها

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: نوری بیلگه جیلان
📍︎ موسسه فرهنگی هنری چارسو
📅︎ یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم فاصله

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: نوری بیلگه جیلان
📍︎ موسسه فرهنگی هنری چارسو
📅︎ یکشنبه ۰۶ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم ابرهای ماه مه

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: نوری بیلگه جیلان
📍︎ موسسه فرهنگی هنری چارسو
📅︎ یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم خواب زمستانی

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: نوری بیلگه جیلان
📍︎ موسسه فرهنگی هنری چارسو
📅︎ یکشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم روزی روزگاری در آناتولی

۰٫۰
⭐︎ ک: نوری بیلگه جیلان
📍︎ موسسه فرهنگی هنری چارسو
📅︎ یکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان