تیوال | ویترین
S3 : 15:43:30
برنامه‌های گذشته (برگه ۲)

فیلم مرد سوم

۰٫۰
⭐︎ ک: کارول رید / ن: گراهام گرین
📍︎ موسسه فرهنگی هنری چارسو
📅︎ یکشنبه ۲۸ مهر ساعت ۱۷:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم در مکانی خلوت

۰٫۰
⭐︎ ک: نیکلاس ری
📍︎ موسسه فرهنگی هنری چارسو
📅︎ یکشنبه ۲۱ مهر ساعت ۱۷:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم همه‌چیز درباره ایو

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: جوزف ال. منکیه‌ویچ
📍︎ موسسه فرهنگی هنری چارسو
📅︎ یکشنبه ۲۴ شهریور ساعت ۱۷:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۵

فیلم سانست بلوار

۰٫۰
⭐︎ ک: بیلی وایلدر
📍︎ موسسه فرهنگی هنری چارسو
📅︎ یکشنبه ۱۰ شهریور ساعت ۱۷:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم غرامت مضاعف

۰٫۰
⭐︎ ک: بیلی وایلدر / ن: ریموند چندلر و بیلی وایلدر
📍︎ موسسه فرهنگی هنری چارسو
📅︎ یکشنبه ۰۳ شهریور ساعت ۱۷:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم سویینی تاد

۰٫۰
⭐︎ ک: تیم برتون
📍︎ موسسه فرهنگی هنری چارسو
📅︎ یکشنبه ۰۶ مرداد ساعت ۱۷:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم رقصنده در تاریکی

۰٫۰
⭐︎ ک: لارس فون تریه
📍︎ موسسه فرهنگی هنری چارسو
📅︎ یکشنبه ۳۰ تیر ساعت ۱۷:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم یکبار

۰٫۰
⭐︎ ک: جان کارنی
📍︎ موسسه فرهنگی هنری چارسو
📅︎ یکشنبه ۲۳ تیر ساعت ۱۷:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم داستان وست ساید

۰٫۰
⭐︎ ک: جروم رابینز، رابرت وایز
📍︎ موسسه فرهنگی هنری چارسو
📅︎ یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ساعت ۱۷:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم یک آمریکایی در پاریس

۰٫۰
⭐︎ ک: وینسنت مینلی / ن: آرتور فرید، آلن جی لرنر
📍︎ موسسه فرهنگی هنری چارسو
📅︎ یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ساعت ۱۷:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان

مستند سفر سهراب

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: امید عبدالهی
📍︎ موسسه فرهنگی هنری چارسو
📅︎ یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم دو روز، یک شب

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: ژان پیر داردن، لوک داردن
📍︎ موسسه فرهنگی هنری چارسو
📅︎ یکشنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم سکوت لورنا

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: ژان پیر داردن، لوک داردن
📍︎ موسسه فرهنگی هنری چارسو
📅︎ یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم رزتا و فیلم بچه

۰٫۰
⭐︎ ک: ژان پیر و لوک داردن
📍︎ موسسه فرهنگی هنری چارسو
📅︎ یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان

نشست تفاوت‌ها و شباهت‌ها کیارستمی و اوزو

۰٫۰
📍︎ موسسه فرهنگی هنری چارسو
📅︎ یکشنبه ۰۷ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰

فیلم اواخر بهار

۰٫۰
⭐︎ ک: یاسوجیرو اوزو / ن: تون ساتومی
📍︎ موسسه فرهنگی هنری چارسو
📅︎ یکشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم داستان توکیو

۰٫۰
⭐︎ ک: یاسوجیرو ازو
📍︎ موسسه فرهنگی هنری چارسو
📅︎ یکشنبه ۰۹ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
اکران ۱۸:۳۰

فیلم کافه لومیر

۰٫۰
⭐︎ ک: هو شیائو-شین
📍︎ موسسه فرهنگی هنری چارسو
📅︎ یکشنبه ۰۲ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
اکران ۱۸:۳۰

فیلم گرد و غبار در باد

۰٫۰
⭐︎ ک: هو شیائو-شین
📍︎ موسسه فرهنگی هنری چارسو
📅︎ یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
اکران ۱۸:۰۰

فیلم یک زمان برای مرگ یک زمان

۰٫۰
⭐︎ ک: هو شیائو-شین
📍︎ موسسه فرهنگی هنری چارسو
📅︎ یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان