تیوال | ویترین
S3 : 09:50:53
همایش و کارگاه‌ها

کارگاه نقد عملی

۰٫۰
📍︎ مدرسه خوانش
📅︎ ۰۳ دی تا ۱۳ اسفند ساعت ۱۶:۰۰
۳۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نوشتن برای مطبوعات

۰٫۰
📍︎ مدرسه خوانش
📅︎ ۰۷ آذر تا ۱۰ بهمن ساعت ۱۸:۰۰
۳۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نوشتن خلاق(خبر، یادداشت، نقد، گزارش، مصاحبه و داستان)

۰٫۰
📍︎ مدرسه خوانش
📅︎ ۱۵ مهر تا ۱۰ بهمن ساعت ۱۷:۰۰
۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نقد فیلم: از تیوری تا عمل

۰٫۰
📍︎ مدرسه خوانش
📅︎ ۰۵ دی تا ۰۸ اسفند ساعت ۱۶:۰۰
۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه مرور نویسی

۰٫۰
📍︎ مدرسه خوانش
📅︎ ۰۷ دی تا ۱۰ اسفند ساعت ۱۸:۰۰
۳۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه فهم و تحلیل فیلم (با نگاهی به سینمای ایتالیا در جنگ جهانی دوم)

۰٫۰
📍︎ مدرسه خوانش
📅︎ ۱۱ آذر تا ۲۸ بهمن ساعت ۱۷:۳۰
۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه تألیف در عکاسی

۰٫۰
📍︎ مدرسه خوانش
📅︎ ۱۲ آذر تا ۱۵ بهمن ساعت ۱۷:۰۰
۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه پیشرفته داستان از خواندن تا نوشتن | حضوری

۰٫۰
📍︎ مدرسه خوانش
📅︎ ۱۰ دی تا ۲۰ اسفند ساعت ۱۸:۰۰
۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه از ایده تا تصویر

۰٫۰
📍︎ مدرسه خوانش
📅︎ ۱۱ آذر تا ۱۴ بهمن ساعت ۱۶:۰۰
۴۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه عکاسی مقدماتی

۰٫۰
📍︎ مدرسه خوانش
📅︎ ۰۱ دی تا ۱۱ اسفند ساعت ۱۸:۰۰
۴۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه اصول داستان نویسی

۰٫۰
📍︎ مدرسه خوانش
📅︎ ۰۶ دی تا ۰۹ اسفند ساعت ۱۶:۱۵
۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه پیشرفته داستان از خواندن تا نوشتن | مجازی

۰٫۰
📍︎ مدرسه خوانش
📅︎ ۱۱ دی تا ۱۴ اسفند ساعت ۲۱:۰۰
۳۲۰,۰۰۰ تومان

کارگاه مقدماتی داستان از خواندن تا نوشتن | حضوری

۰٫۰
📍︎ مدرسه خوانش
📅︎ ۱۲ دی تا ۱۵ اسفند ساعت ۱۸:۰۰
۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه پیشرفته داستان از خواندن تا نوشتن | مجازی

۰٫۰
📍︎ مدرسه خوانش
📅︎ ۱۲ دی تا ۱۵ اسفند ساعت ۲۱:۰۰
۳۲۰,۰۰۰ تومان

کارگاه ویرایش و ویرایش داستان

۰٫۰
📍︎ مدرسه خوانش
📅︎ ۰۱ دی تا ۱۱ اسفند ساعت ۱۷:۰۰
۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه اولین گام‌های داستان‌نویسی

۰٫۰
📍︎ مدرسه خوانش
📅︎ ۱۴ دی تا ۱۷ اسفند ساعت ۱۶:۰۰
۳۵۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی چهار ترم آموزش فیلم‌سازی

۰٫۰
📍︎ مدرسه خوانش
📅︎ ۰۱ تا ۰۱ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بررسی تکنیک های داستان های معروف جهان و نوشتن بر اساس آن‌ها

۰٫۰
📍︎ مدرسه خوانش
📅︎ ۱۰ دی تا ۲۰ اسفند ساعت ۱۷:۳۰
۳۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه از خواندن تا نوشتن کارگاه میانی داستان حضوری

۰٫۰
📍︎ مدرسه خوانش
📅︎ ۱۱ دی تا ۱۴ اسفند ساعت ۱۸:۰۰
۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه اتاق جادوگری (کارگاه عملی ایده پردازی و فتومونتاژ)

۰٫۰
📍︎ مدرسه خوانش
📅︎ ۰۸ دی تا ۰۴ اسفند ساعت ۱۶:۰۰
۶۸۰,۰۰۰ تومان
برنامه‌های گذشته