تیوال | ویترین
S3 : 00:39:21
سینماتک و باشگاه‌های فیلم
خرید تا ۳۰ شهریور ماه با ۳۰ هزار تومان تخفیف

مجموعه فیلم های محمد شیروانی

۰٫۰
⭐︎ ک: محمد شیروانی
۱۸۰,۰۰۰ تومان
پیوستن!

مستند دستور آشپزی

۰٫۰
⭐︎ ک: محمد شیروانی
📍︎ آکادمی فلسفه و هنر مارزوک
📅︎ سه‌شنبه ۲۱ آبان ساعت ۱۹:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم لرزاننده ی چربی

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: محمد شیروانی
📍︎ آکادمی فلسفه و هنر مارزوک
📅︎ سه‌شنبه ۰۵ آذر ساعت ۱۹:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم چشمه‌های عشق

۰٫۰
⭐︎ ک: جان کاساوتیس
📍︎ آکادمی فلسفه و هنر مارزوک
📅︎ یکشنبه ۱۹ آبان ساعت ۱۹:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

مستند تلسکوپ

۰٫۰
⭐︎ ک: محمد شیروانی
📍︎ آکادمی فلسفه و هنر مارزوک
📅︎ سه‌شنبه ۲۸ آبان ساعت ۱۹:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم خروج: خدایان و پادشاهان

۰٫۰
⭐︎ ک: ریدلی اسکات
📍︎ آکادمی فلسفه و هنر مارزوک
📅︎ پنجشنبه ۰۲ آبان ساعت ۱۶:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم شب افتتاح

۰٫۰
⭐︎ ک: جان کاساوتیس
📍︎ آکادمی فلسفه و هنر مارزوک
📅︎ یکشنبه ۰۵ آبان ساعت ۱۹:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم زنی تحت تاثیر

۰٫۰
⭐︎ ک: جان کاساوتیس
📍︎ آکادمی فلسفه و هنر مارزوک
📅︎ یکشنبه ۲۸ مهر ساعت ۱۹:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

مستند شش چشم و صفر بیست و یک

۰٫۰
⭐︎ ک: محمد شیروانی
📍︎ آکادمی فلسفه و هنر مارزوک
📅︎ سه‌شنبه ۱۴ آبان ساعت ۱۹:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

مستند ۴۴۴ روز

۰٫۰
⭐︎ ک: محمد شیروانی
📍︎ آکادمی فلسفه و هنر مارزوک
📅︎ سه‌شنبه ۲۳ مهر ساعت ۱۹:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم مادر

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: دارن آرونوفسکی
📍︎ آکادمی فلسفه و هنر مارزوک
📅︎ پنجشنبه ۲۵ مهر ساعت ۱۶:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
با حضور محمد شیروانی

مجموعه فیلم های جان کاساوتیس

۰٫۰
⭐︎ ک: جان کاساوتیس
۱۲۰,۰۰۰ تومان
پیوستن!

مستند هفت فیلمساز زن نابینا

۰٫۰
📍︎ آکادمی فلسفه و هنر مارزوک
📅︎ سه‌شنبه ۳۰ مهر ساعت ۱۹:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
برنامه‌های گذشته