تیوال | ویترین
S3 : 06:03:50
برنامه‌های گذشته

نمایش جویستیک

۱٫۷
⭐︎ ک: حسین صفریان بحری / ن: علی صفری
📍︎ تالار حافظ
📅︎ ۱۷ تا ۲۴ آبان ساعت ۱۷:۰۰ و ۱۸:۳۰
۵۰,۰۰۰ تومان
به آگاهی می‌رسد خانم هانا کامکار تا روز یکشنبه ۲۶ آبان‌ماه در این نمایش حضور خواهد داشت و از روز دوشنبه خانم آزاده اسماعیل خانی جایگزین خواهند شد.

نمایش نیمه تاریک ماه

۳٫۱
⭐︎ ک: داوود بنی اردلان
📍︎ تالار حافظ
📅︎ ۲۴ مهر تا ۲۷ آبان ساعت ۲۰:۳۰
۶۰,۰۰۰ و ۵۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش شاهباز سدره نشین

۳٫۳
⭐︎ ک: وجیهه کریمی هسنیجه / ن: ابراهیم کریمی هسنیجه
📍︎ تالار حافظ
📅︎ ۱۰ تا ۲۱ مهر ساعت ۲۱:۰۰
۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش ساعت

۳٫۰
⭐︎ ک: حمیدرضا هدایتی / ن: امانوئل روبلس
📍︎ تالار حافظ
📅︎ ۰۷ مهر تا ۱۶ آبان ساعت ۱۸:۰۰
۵۰,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان
بن بست مقدسه چون راه بیرون رفت رو نشون می‌ده نه راه موقت زندگی کردن رو.

نمایش حکم مرگ به سبک ارمنی ها

۲٫۸
⭐︎ ک: نادر نادرپور / ن: پرچ زیتونتسیان
📍︎ تالار حافظ
📅︎ ۰۶ تا ۲۹ شهریور ساعت ۲۱:۰۰
۴۰,۰۰۰ تومان