تیوال | ویترین
S3 : 16:53:57
برنامه‌های گذشته

اجراخوانی یرما

۰٫۰
⭐︎ ک: پارسا محمدزاده / ن: فدریکو گارسیا لورکا
📍︎ تماشاخانه سه‌نقطه - سالن رکن الدین خسروی
📅︎ جمعه ۱۲ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی مهمان ناخوانده

۰٫۰
⭐︎ ک: شهرزاد حمزه / ن: اریک امانویل اشمیت
📍︎ تماشاخانه سه‌نقطه - سالن رکن الدین خسروی
📅︎ پنجشنبه ۲۲ تا ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش ترانه ای برای آیدا

۰٫۰
⭐︎ ک: عرفان حقیقت / ن: حمیدرضا نعیمی
📍︎ تماشاخانه سه‌نقطه - سالن رکن الدین خسروی
📅︎ ۰۱ تا ۱۰ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش همه پروانه ها در صورت امکان با خوشحالی خونتان را می مکند

۰٫۰
⭐︎ ک: سینا آذربایجانی / ن: امیر علی ابراهیمی
📍︎ تماشاخانه سه‌نقطه - سالن رکن الدین خسروی
📅︎ ۱۸ مهر تا ۰۴ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش کله پوک ها

۰٫۰
⭐︎ ک: مجید زارع زاده، عمران دهقان / ن: نیل سایمون
📍︎ تماشاخانه سه‌نقطه - سالن رکن الدین خسروی
📅︎ ۰۵ تا ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰
۲۰,۰۰۰ تومان