تیوال | ویترین
S3 : 00:36:00
برنامه‌های گذشته
تجربه‌ای دیگر از گروه فنی‌زاده (جوان) یه روزایی میاد که بعدش دیگه مهم نیست فردایی در کار هست یا نه. اون روز یا خیلی خوشبختی یا خیلی بدبخت.

نمایش تهران بزرگ

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: علی جعفری
📍︎ تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
📅︎ ۲۹ فروردین تا ۱۵ اردیبهشت ساعت ۲۱:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش کد

۰٫۰
⭐︎ ک: سعید هوشیارپی
📍︎ تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
📅︎ ۲۵ فروردین تا ۰۴ اردیبهشت ساعت ۱۷:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
تمامی درآمد حاصل از این نمایش، صرف کمک به سیل زدگان کشورمان خواهد شد

نمایش حافظ خلوت نشین تو را می خواند

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: مهدی صفار
📍︎ تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
📅︎ ۲۰ فروردین تا ۰۴ اردیبهشت ساعت ۱۹:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
گروه تیه

نمایش پیک نیک در میدان جنگ

۴٫۰
⭐︎ ک: ایمان مرادی / ن: فرناندو آرابال
📍︎ تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
📅︎ ۰۵ تا ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش اگر از نو شروع کنیم

۳٫۱
⭐︎ ک: امیر سربیشه / ن: اریک امانوئل اشمیت
📍︎ تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
📅︎ ۰۵ تا ۲۴ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان