تیوال | ویترین
S2 : 05:37:53
برنامه‌های گذشته
گروه نمایشی ردپا

نمایش بالستیک زخم

۳٫۰
⭐︎ ک: علی پیله ور / ن: پیام لاریان
📍︎ موسسه فرهنگی هنری گندم (تئاتر گندم)- تماشاخانه پرویز پرستویی
📅︎ ۰۲ تا ۱۸ تیر ساعت ۱۹:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش درستکار ترین قاتل دنیا

۰٫۰
⭐︎ ک: علی رضائی / ن: افشین هاشمی
📍︎ موسسه فرهنگی هنری گندم (تئاتر گندم)- تماشاخانه پرویز پرستویی
📅︎ ۰۲ تا ۱۷ اردیبهشت ساعت ۱۹:۳۰
۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش جایی که پیاده رو تموم میشه

۰٫۰
⭐︎ ک: حمیدرضا فراهانی / ن: کیوان نخعی
📍︎ موسسه فرهنگی هنری گندم (تئاتر گندم)- تماشاخانه پرویز پرستویی
📅︎ ۱۲ تا ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی شب بخیر جناب کنت

۰٫۰
⭐︎ ک: پیروز کرمی / ن: اکبر رادی
📍︎ موسسه فرهنگی هنری گندم (تئاتر گندم)- تماشاخانه پرویز پرستویی
📅︎ شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰
۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش خرده جنایت های زناشوهری

۳٫۸
⭐︎ ک: سواک نظریان / ن: اریک امانوئل اشمیت
📍︎ موسسه فرهنگی هنری گندم (تئاتر گندم)- تماشاخانه پرویز پرستویی
📅︎ ۲۵ دی تا ۱۲ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان