تیوال | ویترین
S3 : 05:21:37
سینماتک و باشگاه‌های فیلم
با زیرنویس فارسی

انیمیشن پاکوتاه

۰٫۰
⭐︎ ک: جیسون ریسیگ
📍︎ گالری رج
📅︎ جمعه ۲۳ آذر ساعت ۱۷:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم غریبه کوچک

۰٫۰
⭐︎ ک: لنی آبراهامسون
📍︎ گالری رج
📅︎ پنجشنبه ۲۲ آذر ساعت ۱۸:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
خرید تا ۱۸ آبان

عضویت دوره نخست سینما جشنواره

۰٫۰
📍︎ گالری رج
📅︎ ۲۹ مهر تا ۳۰ آذر ساعت ۱۸:۰۰
۱۵۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم موگلی: افسانه جنگل

۰٫۰
⭐︎ ک: اندی سرکیس
📍︎ گالری رج
📅︎ پنجشنبه ۲۹ آذر ساعت ۱۸:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم مسیر غرش

۰٫۰
⭐︎ ک: جیم کامینگز
📍︎ گالری رج
📅︎ دوشنبه ۲۶ آذر ساعت ۱۸:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

انیمیشن ماری و گل جادویی

۰٫۰
⭐︎ ک: هیروماسا یونه بایاشی
📍︎ گالری رج
📅︎ شنبه ۲۴ آذر ساعت ۱۷:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم درخت گلابی وحشی

۰٫۰
⭐︎ ک: نوری بیگله جیلان
📍︎ گالری رج
📅︎ چهارشنبه ۲۸ آذر ساعت ۱۸:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم گناهکار

۰٫۰
⭐︎ ک: گوستاو مولر
📍︎ گالری رج
📅︎ یکشنبه ۲۵ آذر ساعت ۱۸:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
برنامه‌های گذشته