تیوال | ویترین
S3 : 00:44:10
سینماتک و باشگاه‌های فیلم

فیلم بوهمین راپسودی

۰٫۰
⭐︎ ک: برایان سینگر
📍︎ گالری رج
📅︎ ۹- ۲۲- ۲۵، ۲۶ بهمن و ۳ اسفند ساعت ۱۸:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۵
پنجشنبه ۹ ساعت ۱۸ زیرنویس فارسی جمعه ۱۰ اسفند ساعت ۱۷:۳۰ دوبله فارسی

انیمیشن رالف اینترنت را خراب می‌کند

۰٫۰
⭐︎ ک: فیل جانستون
📍︎ گالری رج
📅︎ پنجشنبه ۰۹ تا ۱۰ اسفند ساعت ۱۷:۳۰ و ۱۸:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۵

فیلم وسترن

۰٫۰
⭐︎ ک: والسکا گریزبک
📍︎ گالری رج
📅︎ شنبه ۲۷ بهمن ساعت ۱۸:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۵

انیمیشن میرای

۰٫۰
⭐︎ ک: مامورو هوسودا
📍︎ گالری رج
📅︎ شنبه ۰۴ اسفند ساعت ۱۸:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۵

فیلم بر دروازه ابدیت

۰٫۰
⭐︎ ک: جولین اشنابل / ن: ژان کلود کریر و جولین اشنابل
📍︎ گالری رج
📅︎ پنجشنبه ۰۲ اسفند ساعت ۱۸:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۵

فیلم ستاره‌ای متولد شده

۰٫۰
⭐︎ ک: بردلی کوپر
📍︎ گالری رج
📅︎ ۴، ۱۱ بهمن و ۸ اسفند ساعت ۱۸:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۵

فیلم می‌تونی من را ببخشی

۰٫۰
⭐︎ ک: مریل هلر
📍︎ گالری رج
📅︎ چهارشنبه ۰۱ اسفند ساعت ۱۸:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۵

فیلم مرز

۰٫۰
⭐︎ ک: علی عباسی
📍︎ گالری رج
📅︎ دوشنبه ۱۳ اسفند ساعت ۱۸:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۵

فیلم جنگ خصوصی

۰٫۰
⭐︎ ک: متئو هیمن
📍︎ گالری رج
📅︎ دوشنبه ۲۹ بهمن ساعت ۱۸:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۵
برنامه‌های گذشته