تیوال | ویترین
S2 : 23:03:42
سینماتک و باشگاه‌های فیلم

فیلم گذران زندگی

۰٫۰
⭐︎ ک: ژان لوک گدار
📍︎ گالری رج
📅︎ چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ساعت ۱۸:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۵

فیلم آلفاویل

۰٫۰
📍︎ گالری رج
📅︎ ۲۵ اردیبهشت ساعت ۱۸:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۵

فیلم زن، زن است

۰٫۰
⭐︎ ک: ژان لوک گدار
📍︎ گالری رج
📅︎ دوشنبه ۰۹ اردیبهشت ساعت ۱۸:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۵

فیلم پیرو خله

۰٫۰
⭐︎ ک: ژان لوک گدار
📍︎ گالری رج
📅︎ چهارشنبه ۰۱ خرداد ساعت ۱۸:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۵

انیمیشن چگونه اژدهای خود را تربیت کنم ۳

۰٫۰
📍︎ گالری رج
📅︎ یکشنبه ۰۱ اردیبهشت ساعت ۱۸:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۵

فیلم چینی

۰٫۰
📍︎ گالری رج
📅︎ چهارشنبه ۰۸ خرداد ساعت ۱۸:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۵
همراه با مقدمه ماتیاس ویتمن (استاد دانشگاه بازل) و نشست نقد و بررسی

فیلم از نفس افتاده

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: ژان لوک گدار
📍︎ گالری رج
📅︎ چهارشنبه ۰۴ اردیبهشت ساعت ۱۸:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۵

فیلم و خداوند زن را آفرید

۰٫۰
⭐︎ ک: روژه وادیم
📍︎ گالری رج
📅︎ دوشنبه ۰۲ اردیبهشت ساعت ۱۸:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۵
٪۲۵ تخفیف تا ۴ اردیبهشت

عضویت دوره فیلم ژان لوک گدار

۰٫۰
۹۰,۰۰۰ تومان
پیوستن!
٪۲۵

فیلم شیشه

۰٫۰
⭐︎ ک: ام نایت شیامالان
📍︎ گالری رج
📅︎ ۳۰ فروردین ساعت ۱۸:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۵

فیلم سرباز کوچولو

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: ژان لوک گدار
📍︎ گالری رج
📅︎ چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ساعت ۱۸:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۵
برنامه‌های گذشته