تیوال | ویترین
S3 : 06:38:07
نمایش‌ها

نمایش دشمن مردم

۳٫۶
⭐︎ ک: نیلوفر مصطفایی / ن: هنریک ایبسن
📍︎ مجموعه تئاتر دیوار چهارم
📅︎ ۰۱ تا ۳۰ مهر ساعت ۲۱:۱۵
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش خاکستر به خاکستر

۰٫۰
⭐︎ ک: نیکا کرمانی / ن: هارولد پینتر
📍︎ مجموعه تئاتر دیوار چهارم
📅︎ ۰۱ تا ۳۰ مهر ساعت ۱۹:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش قلعه حیوانات

۰٫۰
⭐︎ ک: عارفه آزرمی، سعیده خوش نژاد
📍︎ مجموعه تئاتر دیوار چهارم
📅︎ شنبه ١١ ،١٨ و ٢۵ آبان ساعت ۱۶:۴۵
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۲۰ تا ٪۳۰
کاری از گروه تئاتر ثلث

نمایش فورس ماژور

۳٫۰
⭐︎ ک: عرفان رضوی / ن: علی مؤذن، عرفان تهرانی فر
📍︎ مجموعه تئاتر دیوار چهارم
📅︎ ۰۱ تا ۳۰ مهر ساعت ۱۷:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰
این نمایش به زبان انگلیسی اجرا خواهد شد.

نمایش خرس

۰٫۰
⭐︎ ک: محمد پاکدل جوان / ن: آنتوان چخوف
📍︎ مجموعه تئاتر دیوار چهارم
📅︎ از ۱ تا ۲۰مهرماه روزهای شنبه ساعت ۲۲:۳۰ و ۱۹:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
برنامه‌های گذشته

نمایش دونه‌های انار

۰٫۰
⭐︎ ک: حمید عرب / ن: شمس‌الله اکبری
📍︎ مجموعه تئاتر دیوار چهارم
📅︎ شنبه ۲۰ مهر ساعت ۱۷:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی چیز

۰٫۰
⭐︎ ک: محمد مقیمی / ن: مرضیه گل محمدی
📍︎ مجموعه تئاتر دیوار چهارم
📅︎ شنبه ۲۰ مهر ساعت ۲۱:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی مهمانسرای دو دنیا

۰٫۰
⭐︎ ک: پریسا مهدوی / ن: اریک امانوئل اشمیت
📍︎ مجموعه تئاتر دیوار چهارم
📅︎ شنبه ۳۰ شهریور ساعت ۲۱:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
نمایشی برای تصمیم گیری در مورد ماندن یا رفتن عشق

نمایشنامه‌خوانی چهارگانه عاشقانه

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: دانیال روستایی
📍︎ مجموعه تئاتر دیوار چهارم
📅︎ از شهریور ۱۳۹۸
۲۰,۰۰۰ تومان
همت عالی هنردوستان صرف حمایت از کارگردان نمایش در مبارزه با بیماری های خاص خواهد شد

نمایش غروب روزهای آخر پاییز

۳٫۲
⭐︎ ک: اکبر حسنی / ن: فریدیش دورنمانت
📍︎ مجموعه تئاتر دیوار چهارم
📅︎ ۰۵ تا ۳۱ شهریور ساعت ۲۱:۱۵ و ۱۷:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان