تیوال | ویترین
S1 : 03:25:44
برنامه‌های گذشته (برگه ۲)

فیلم بررسی تطبیقی رمان و فیلم «کوری» شاهکار ژوزه ساراماگو

📍︎ موسسه فرهنگی هنری آپ‌آرت‌مان
📅︎ پنجشنبه ۳۰ فروردین ساعت ۱۷:۳۰
۲۵,۰۰۰ تومان

مستند چند قطره خون (داستان ورود ایدز به ایران)

⭐︎ ک: نوید نامور
📍︎ موسسه فرهنگی هنری آپ‌آرت‌مان
📅︎ دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم قطار سه و ده دقیقه به یوما

⭐︎ ک: دلمر دیوس
📍︎ موسسه فرهنگی هنری آپ‌آرت‌مان
📅︎ پنجشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان

نشست تماشای شاهکارهای ادبی با دکتر امیرعلی نجومیان

📍︎ موسسه فرهنگی هنری آپ‌آرت‌مان
📅︎ پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان

نشست دیالوگ‌درمانی |با محمدرضا زمانی خطیبی|

📍︎ موسسه فرهنگی هنری آپ‌آرت‌مان
📅︎ ۰۶ تا ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۰۰
۵۰,۰۰۰ تومان

فیلم خشت و آینه

⭐︎ ک: ابراهیم گلستان
📍︎ موسسه فرهنگی هنری آپ‌آرت‌مان
📅︎ پنجشنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان

نشست سوم مروری بر کارنامه ابراهیم گلستان همراه با نمایش فیلم «اسرار گنج دره جنی»

📍︎ موسسه فرهنگی هنری آپ‌آرت‌مان
📅︎ پنجشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان

نشست بررسی تطبیقی رمان و فیلم خدمتکار و پروفسور همراه با نمایش فیلم

📍︎ موسسه فرهنگی هنری آپ‌آرت‌مان
📅︎ پنجشنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان

مستند بادهای سوزا

⭐︎ ک: نوید نامور
📍︎ موسسه فرهنگی هنری آپ‌آرت‌مان
📅︎ سه‌شنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان

نشست ایشی گورو به روایت محمد چرمشیر |همراه با نمایش فیلم «بازمانده روز»

📍︎ موسسه فرهنگی هنری آپ‌آرت‌مان
📅︎ پنجشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان

کارگاه خلاقیت در سینما (از ایده تا فیلمنامه)

📍︎ موسسه فرهنگی هنری آپ‌آرت‌مان
📅︎ ۲۹ آذر تا ۰۴ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۰۰
۳۵۰,۰۰۰ تومان

مستند سلیمان‌میناسیان: مردی با دوربین فیلمبرداری

⭐︎ ک: پرویز جاهد
📍︎ موسسه فرهنگی هنری آپ‌آرت‌مان
📅︎ سه‌شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان

نشست تماشای شاهکارهای ادبی با دکتر امیرعلی نجومیان

📍︎ موسسه فرهنگی هنری آپ‌آرت‌مان
📅︎ پنجشنبه ۰۹ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان

نشست نشست مروری بر شصت سال حضور تن تن در ایران

📍︎ موسسه فرهنگی هنری آپ‌آرت‌مان
📅︎ پنجشنبه ۰۲ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان

مستند هایی از ابراهیم گلستان

📍︎ موسسه فرهنگی هنری آپ‌آرت‌مان
📅︎ سه‌شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان

نشست ایشی گورو به روایت محمد چرمشیر |همراه با نمایش فیلم هرگز ترکم نکن|

📍︎ موسسه فرهنگی هنری آپ‌آرت‌مان
📅︎ پنجشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان

نشست امبرتو اکو خوانی با اهل فن |با حضور لیلی گلستان و علیرضا سیفی الدینی|

📍︎ موسسه فرهنگی هنری آپ‌آرت‌مان
📅︎ پنجشنبه ۰۴ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم عشق سال‌های وبا (Love in the Time of Cholera)

📍︎ موسسه فرهنگی هنری آپ‌آرت‌مان
📅︎ پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان

نشست مروری بر شصت سال حضور تن تن در ایران

📍︎ موسسه فرهنگی هنری آپ‌آرت‌مان
📅︎ پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان

نشست امبرتو اکو خوانی با اهل فن

📍︎ موسسه فرهنگی هنری آپ‌آرت‌مان
📅︎ پنجشنبه ۰۶ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان