تیوال | ویترین
T1 : 03:27:15
برنامه‌های گذشته (برگه ۲)

مستند هایی از ابراهیم گلستان

📍︎ موسسه فرهنگی هنری آپ‌آرت‌مان
📅︎ سه‌شنبه ۲۳ آبان ساعت ۱۸:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان

نشست ایشی گورو به روایت محمد چرمشیر |همراه با نمایش فیلم هرگز ترکم نکن|

📍︎ موسسه فرهنگی هنری آپ‌آرت‌مان
📅︎ پنجشنبه ۱۱ آبان ساعت ۱۶:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان

نشست امبرتو اکو خوانی با اهل فن |با حضور لیلی گلستان و علیرضا سیفی الدینی|

📍︎ موسسه فرهنگی هنری آپ‌آرت‌مان
📅︎ پنجشنبه ۰۴ آبان ساعت ۱۶:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم عشق سال‌های وبا (Love in the Time of Cholera)

📍︎ موسسه فرهنگی هنری آپ‌آرت‌مان
📅︎ پنجشنبه ۲۷ مهر ساعت ۱۶:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان

نشست مروری بر شصت سال حضور تن تن در ایران

📍︎ موسسه فرهنگی هنری آپ‌آرت‌مان
📅︎ پنجشنبه ۲۰ مهر ساعت ۱۷:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان

نشست امبرتو اکو خوانی با اهل فن

📍︎ موسسه فرهنگی هنری آپ‌آرت‌مان
📅︎ پنجشنبه ۰۶ مهر ساعت ۱۶:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان

مستند زمناکو |گرامیداشت روز جهانی صلح|

📍︎ موسسه فرهنگی هنری آپ‌آرت‌مان
📅︎ چهارشنبه ۲۹ شهریور ساعت ۱۸:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان

نشست مروری بر شصت سال حضور تن تن در ایران |بررسی کتاب تولد تن تن|

📍︎ موسسه فرهنگی هنری آپ‌آرت‌مان
📅︎ پنجشنبه ۰۹ شهریور ساعت ۱۷:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان

نشست امبرتو اکو خوانی با اهل فن

📍︎ موسسه فرهنگی هنری آپ‌آرت‌مان
📅︎ پنجشنبه ۰۲ شهریور ساعت ۱۶:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان

مستند پسرک چشم آبی |با حضور جواد مجابی|

📍︎ موسسه فرهنگی هنری آپ‌آرت‌مان
📅︎ پنجشنبه ۱۲ مرداد ساعت ۱۸:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان

نشست اومبرتو اکو خوانی با اهل فن

📍︎ موسسه فرهنگی هنری آپ‌آرت‌مان
📅︎ پنجشنبه ۰۵ مرداد ساعت ۱۶:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان

مستند پنج پرده در باب غذای ایرانی

📍︎ موسسه فرهنگی هنری آپ‌آرت‌مان
📅︎ چهارشنبه ۰۴ مرداد ساعت ۱۸:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان

برنامه شبی با پدرخوانده

📍︎ موسسه فرهنگی هنری آپ‌آرت‌مان
📅︎ چهارشنبه ۲۸ تیر ساعت ۱۹:۳۰
۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم لولیتا (Lolita)

📍︎ موسسه فرهنگی هنری آپ‌آرت‌مان
📅︎ پنجشنبه ۲۲ تیر ساعت ۱۶:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان

فیلم کوتاه «نیوزییف»، «ارتش پنهان» و «عملیات ۷۴۷»

📍︎ موسسه فرهنگی هنری آپ‌آرت‌مان
📅︎ چهارشنبه ۱۴ تیر ساعت ۱۸:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان

نشست امبرتو اکو خوانی با اهل فن

📍︎ موسسه فرهنگی هنری آپ‌آرت‌مان
📅︎ پنجشنبه ۰۱ تیر ساعت ۱۶:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان

فیلم اسب‌های خدا

📍︎ موسسه فرهنگی هنری آپ‌آرت‌مان
📅︎ چهارشنبه ۳۱ خرداد ساعت ۱۶:۳۰
۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم «سه چنگ خاک» و «زمستان، عشق و سایر قوانین»

📍︎ موسسه فرهنگی هنری آپ‌آرت‌مان
📅︎ چهارشنبه ۱۰ خرداد ساعت ۱۸:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان

نشست امبرتو اکو خوانی با اهل فن

📍︎ موسسه فرهنگی هنری آپ‌آرت‌مان
📅︎ پنجشنبه ۰۴ خرداد ساعت ۱۶:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان

فیلم اولیس (Ulysses)

📍︎ موسسه فرهنگی هنری آپ‌آرت‌مان
📅︎ پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت ساعت ۱۷:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان