کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال جشنواره طنز سوره، دوره نهم | آواها | روزانه نهمین دوره جشنواره طنز سوره، شماره پنجم
S3 : 21:51:25 | com/org
روزانه نهمین دوره جشنواره طنز سوره، شماره پنجم | عکس
پخش آوا ›› دانلود فایل صوتی

شماره پنجم مجله صوتی روزانه آوای تیوال هم گام با نهمین دوره جشنواره طنز سوره

گفتگو با هنرمندان: علیرضا پاکدل، فاطمه جهرمی، فرامرز قلیچ خانی، محسن رضوانی


گفتگو کننده
: مهشاد حجتی

۰۱ خرداد ۱۳۹۶