تیوال | آقای سوبژه (محمد لهاک): کسی که به خودش دروغ می‌گوید و به دروغ خودش گوش می‌دهد،
S3 : 03:29:30
کسی که به خودش دروغ می‌گوید و به دروغ خودش گوش می‌دهد، کارش به جایی خواهد رسید که هیچ حقیقتی را نه از خودش و نه از دیگران تشخیص نخواهد داد

ابله
فیودور داستایوفسکی