تیوال | آقای سوبژه (محمد لهاک): هرچی تو دلته بنویس. فکرایی که تو سرته و به زبونت نمیاد.
S3 : 02:30:13
هرچی تو دلته بنویس. فکرایی که تو سرته و به زبونت نمیاد. این فکرا روی دلت بار میشه، می‌ماسه، نمیذاره راحت حرکت کنی، جای فکرای تازه رو می‌گیره و خلاصه دلتو می‌پوسونه. تو میشی یک زباله‌دونیِ فکرای کهنه، که اگه حرف نزنی، گَندش می‌کُشدت
اریک امانوئل اشمیت