تیوال اجراخوانی آهنگ‌های شکلاتی
T1 : 06:45:51
کاری از گروه هنری سنتیک
تمام عواید حاصل از فروش بلیت به مؤسسه خیریه محک تعلق می‌گیرد.
  شنبه ۱۸ آذر
  ۱۸:۰۰
  ۱ ساعت
 بها: ۱۵,۰۰۰ تومان

: اکبر رادی
: امیرعلی جلالی
: (نقش‌خوانان) محمدمهدی اکبری، فرزام زمانی، هوشیار قاسمی و سارا گودرزی
: امیرعلی جلالی

: مسعود بهرام آبادی
: محمدحسین خودکار
: علیرضا طهرانی‌ها
یک نیمکت سنگی، یک شب مهتابی، یک آهنگ شکلاتی هم نواخته می‌شود ... درک می‌کنیم یا درک می‌شویم...
دسته‌بندی:
خیریه
شهر:
تهران

مکان

میدان فردوسی، خیابان موسوی، کوچه محمدآقا، اداره تئاتر
تلفن:  ۸۸۵۹۴۲۸۲، ۸۸۳۰۰۲۷۸