تیوال نمایشنامه‌خوانی خانه برناردا آلبا
S1 : 22:55:07
  شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶
  ۲۰:۰۰
  ۱ ساعت و ۱۰ دقیقه
 بها: ۱۵,۰۰۰ تومان

: فدریکو گارسیا لورکا
: سمیرا آریا

: زینب قمری، زهره احمدی، راضیه بهرامی، ماریا یونسی، مینو فراهانی، نیلوفر بیرامی، نسترن آقا محمدی، فاطمه حمزه لویی، ویدا پیروز، ندا پورندیم، آنسیا محبی، دیبا نظر علی، سمیرا ابیضی، المیرا سعیدی، سینا کووایی

: نارسیس فرانسیس
: الهام قمری، سینا کووایی
شهر:
تهران

مکان

خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
تلفن:  ۶۶۷۶۰۵۳۰-۶۶۷۵۱۰۴۶-۶۶۷۶۳۵۶۹