تیوال نمایشنامه‌خوانی ارباب پونتیلا و نوکرش ماتی
T1 : 15:35:26
خرید بلیت
۳۰,۰۰۰ تومان
  فرهنگسرای رسانه
  شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶ و شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶
  ۱۹:۰۰
  ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
 بها: ۳۰,۰۰۰ تومان

: میکاییل شهرستانی
: (خوانشگران) میکاییل شهرستانی، زهرا احمدی، سعید پارسا، بهادر باستان حق، بهناز بستان دوست، مهدی ارجمند، علیرضا اخوان، هستی مسلم زاده، الهام رضائی، مسعود زنوزی، شیرین فرخنده نژاد، معصومه اسمی، سیما حقی، پانته آ پاکزاد

: درسا شهرستانی
شهر:
تهران

مکان

پاسداران، خیابان شهید گل نبی، خیابان شهید ناطق نوری، میدان قبا
تلفن:  ۲۲۸۸۸۶۸۱-۲۲۸۸۸۶۸۲