تیوال نمایش بخت بد یک دزد ناشی باوجدان
T1 : 20:21:08
  تالار ناصرخسرو
  یکشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۵ تا جمعه ۰۸ بهمن ۱۳۹۵
  ۱۹:۰۰
  ۵۰ دقیقه
 بها: ۱۵,۰۰۰ تومان

: رضا عاشوری فر
: شیرین اخباری
: (به ترتیب ورود به صحنه) ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎﺑﻮﺳﻌﺪی، ﻣﻴﺜﻢ ﻫﻤﺎﻳﻮنی، اﻣﻴﺪﺷﻴﺮاﺯی، ﭘﺮﻫﺎﻡ ﺭﻣﻀﺎنی، ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺣﺎﺗمی، ﺳﻴﺎﻣﻚ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ، ﻣﻬﺴﺎ ﺷﻴﺮﺯاﺩی، ﻛﻴﺎﻥ ﻛﻴﻬﺎﻥ ﭘﻮﺭ، ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺧﺒﺎﺭی

: اﻣﻴﺮﻋﻂﺮﭼﻲ
: ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎﺑﻮﺳﻌﺪﻱ
: ﺑﻬﺮﻧﮓ ﺧﺴﺮﻭی، ﻣﺮﺟﺎﻥ اﻳﻤﺎﻧﭙﻮﺭ
: ﺭﻭﮊﻳﻦ ﻗﺮﻩ ﻭﻧﺪ
: ﺑﻬﺮﻧﮓ ﺧﺴﺮﻭﻱ
: ﻣﺮﺗﻀی ﺟﻌﻔﺮی
: ﺳﻴﺎﻣﻚ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ
: ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺑﺎﻗﺮﻳﺎﻥ
: ﺳﺎﺳﺎﻥ ﻣﻘﺪﻡ
: ﻧﺪاﺻﺎﻟﺤﻲ
: ﺭﻭﮊﻳﻦ ﻗﺮﻩ ﻭﻧﺪ
: ﭘﺮﻳﺴﺎ ﻋﺒﺎﺳﻲ
: ﺳﻌﻴﺪ ﻗﺎﺳمی
داستان دزدی اﺯ ﻳﻚ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ است که ﻫﻤﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻴﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺩﺯﺩی ﺭا ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺟﻠﻮﻩ ﺩﻫﻨﺪ، ﺭﻓﻴﻖ ﮔﺎﻑ-ﺩاﻝ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺷﺐ ﺩﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﺭا ﺭﻭ ﻣﻴﻜﻨﺪ. ﺧﻮاﻫﺮ و ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺮ ﺑﺎﺯﻳﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﺭﻓﻴﻖ ﮔﺎﻑ -ﺩاﻝ ﻛﻪ ﺑﺮاﻱ ﺗﻤﺎﺷﺎﻱ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺁﻣﺪﻩ اﻧﺪ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺧﺘﻼﻑ ﺷﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﺩاﺷﺖ اﺯ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﺟﺮﻩ ﻣﻴﭙﺮﺩاﺯﻧﺪ....
سبک:
کمدی

مکان

تهران، خیابان انقلاب، خیابان ۱۶ آذر، جنب تالار مولوی، ساختمان کلینیک شانزده آذر، طبقه سوم، تالار ناصرخسرو

گزارش تصویری تیوال از نمایش بخت بد یک دزد ناشی باوجدان / عکاس: سید ضیا الدین صفویان

... دیدن همه عکس ها »

اخبار وابسته

» «بخت بد یک دزد ناشی باوجدان» در تماشاخانه ناصرخسرو