تیوال نمایش کاریزماه
T1 : 06:04:31
  خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
  پنجشنبه ۰۹ دی ۱۳۹۵ تا پنجشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵
  ۲۰:۰۰
  ۱ ساعت
 بها: ۱۵,۰۰۰ تومان

: مهدی موسی خانی
: شقایق باقری، شبیر رامتین، شادی شیر مردی، معصومه آمدگی، شیما پروهان، فاطمه السادات سیدین، رامین مراغی، نرگس زارع، پگاه محمود وند، علی پسیان، محمد جعفری، پوریا جلال وندی، زینب هوشنگی
: مهدی موسی خانی

: علی نصر
: ریحانه طاهروردی
: شقایق باقری
: هما سمیعی
: پورنگ شکیب، مشهود ولیان
: اشکان دادخواه
: مهدی موسی خانی
: فاطمه السادات سیدین
: محمد مهدی خان میرزایی
: زهرا عرب نژاد، محمد حسین حسن زاده
: زینب هوشنگی
: شیما پروهان، پگاه محمودوند
: گروه هنرهای اجرایی آرتمیا
: گروه جارچی

مکان

خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، بام خانه هنرمندان
تلفن:  ۸۸۳۱۰۴۵۷، ۸۸۳۱۰۴۵۸

گزارش تصویری تیوال از نمایش کاریزماه / عکاس: حانیه زاهد

... دیدن همه عکس ها »

آواهای وابسته