تیوال نمایش دزد قصه ها
S1 : 19:31:44
  ۱۶ مهر تا ۲۶ آبان ۱۳۹۶
  ۱۶:۰۰
  ۵۰ دقیقه
 بها: ۱۲,۰۰۰ تومان

: عباس قاصدزاده
:(عروسک گردانان): لیلی میرحسینی، اعظم شکوفه پور، عباس قاصد زاده، نیما فاضلی

: زینب اسدی

این نمایش روزهای شنبه اجرا ندارد.
شماره هماهنگی: ۰۹۳۳۵۱۳۲۱۴۶ 

باران دختری روستایی است که به دنبال گم شدن کتاب قدیمی قصه ها سفر پرماجرایی را در قصه های قدیمی چون کدوقلقله زن، شنگول و منگول، مبارک و طیاره خانم آغاز می کند و در نهایت به این باور می رسد که قصه ها چیزی جدا از زندگی و سرنوشت انسانها نیست.

مکان

شهرک غرب . خیابان ایران زمین. فرهنگسرای ابن سینا
تلفن:  ۸۸۳۶۶۳۶۶

عکس‌های پایه

نمایش دزد قصه ها | عکس نمایش دزد قصه ها | عکس نمایش دزد قصه ها | عکس نمایش دزد قصه ها | عکس