تیوال نمایشنامه‌خوانی قطعه ها
S1 : 10:37:07
پنجمین جشنواره نمایشنامه‌خوانی مولوی
  شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
  ۱۸:۳۰
  ۱ ساعت
 بها: ۱۰,۰۰۰ تومان

: علیرضا سید
: حدیث دکایتی
: خوانشگران (به ترتیب حروف الفبا ) امیر جوشقانی، فرشاد حسن پور، امیر ارسلان خالویی، مریم خوانچه رو، حدیث دکایتی، محمدرضا غریب زاده، شایان قناد زاده، سهیل محزون
: کمپانی هنری زابتیک

: بنیامین قهرمان
: غزاله یزدان پرست
قطعه هایی از زندگی در سرتاسر دنیا

مکان

خیابان انقلاب، ابتدای خیابان شانزده آذر، شماره شانزده، جنب کلینیک دانشگاه تهران، سالن اصلی باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران
تلفن:  ۶۶۴۱۹۸۵۰